Digitalizace světa práce (úvod) - seriál BIBB

Robotika, propojování a automatizace vedou k významné proměně světa práce. Otevírají se možnosti nejen pro rozvoj nových forem výroby a organizace, ale také pro rozvoj inovativních modelů obchodování a prodeje.

Nutným předpokladem jsou však nové znalosti a dovednosti potřebné pro výrobní, informační a komunikační procesy, jejichž základem jsou data.
 
Dovednosti potřebné pro řízení propojených výrobních procesů, prodej nebo opravy „chytrých“ produktů jsou dnes žádanější než kdy předtím. Tam, kde se dříve výrobky pouze prodávaly, je dnes díky průmyslu nabízeno stále více služeb. Tam, kde byly dříve v rámci služeb zákazníkům opravovány přístroje a stroje, je dnes optimalizována jejich dostupnost. Tam, kde byla v minulosti poptávka po strojních inženýrech nebo elektrotechnicích, jsou dnes stále více žádaní vývojáři softwaru.  
 
Seriál Bundesinstitit für Berufsbildung (BIBB), v jehož centru stojí téma digitalizace světa práce, představuje hlavní kvalifikační požadavky pro digitalizovaný průmysl 4.0 (průmysl 4.0 je někdy označován také jako práce 4.0 či čtvrtá průmyslová revoluce; pozn. překlad.). Nastíňuje také, jakým způsobem by na tyto změny mělo reagovat odborné vzdělávání. Dále popisuje s ohledem na praxi a na oblast techniky, a to co nejkonkrétněji, pomocí jakých metod a technologií by měly být zprostředkovány „kompetence 4.0“. Obě dimenze – na jedné straně výuka pro digitální průmysl, na druhé straně výuka pomocí digitálních metod a technologií – lze chápat jako dvě strany stejné mince.