Elektromobilita na vzestupu

Bude mít v ČR kdo opravovat elektrická auta?

Výroba a vývoj vozidel na elektrický pohon představuje v současnosti nejvýznamnější trend v oblasti automobilového průmyslu. Podle odhadu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR by do roku 2025 mělo po českých silnicích jezdit cca 100 000 elektromobilů. České střední automobilní školy však na tuto výzvu nejsou dostatečně připraveny. Řešení přináší mezinárodní projekt Green Wheels, který školám nabízí sadu inovativních výukových a metodických materiálů a podkladů pro výuku v oblasti údržby, servisu a oprav elektrických a hybridních vozidel.
 
Mladoboleslavská Škoda začne podle předpokladů vyrábět elektromobily v roce 2020. V tomto roce chce prodat dva tisíce elektrických nebo hybridních verzí svých modelů. Aktuální otázka tedy zní: Bude v ČR dostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří budou elektromobily opravovat?
 
V případě, že školy včas nezareagují na tuto poptávku, bude v ČR akutní nedostatek kvalifikovaných opravářů elektrických a hybridních vozidel. Pro provozovatele autoservisů by v důsledku toho mohl být obrovský problém najít kvalifikovaný a proškolený personál. Příprava kvalifikovaných pracovníků pro zajišťování údržby, servisu a oprav elektrických a hybridních vozidel tak představuje pro školy konkurenční výhodu.
 
Témata týkající se elektromobility však většinou v učebním plánu škol chybějí a učitelé často nemají potřebné znalosti a dovednosti pro jejich zavedení do výuky. Jedním z důvodů tohoto nedostatku je to, že v ČR k dané problematice dosud nebyly k dispozici vhodné výukové a metodické materiály. Kde lze tyto materiály získat?
 
S řešením přichází mezinárodní projekt Green Wheels, v jehož rámci vznikla celá řada inovativních materiálů a podkladů pro výuku v oblasti údržby, servisu a oprav elektrických a hybridních vozidel. Vytvořené materiály byly přeloženy do češtiny a pilotně ověřeny ve výuce na Střední škole automobilní Holice, a to jak ve třídách, tak ve školních dílnách. Na jejich ověření se podíleli učitelé odborných předmětů i učitelé praktického vyučování.
 
Nedílnou součástí pilotáže bylo rovněž zařazení inovativních metod do výuky, které do ní vnášejí více zábavných prvků. I když může být zavedení těchto metod pro učitele zpočátku náročnější na důslednou přípravu, žáci se postupně naučí spolupracovat, vyhledávat si sami informace a aktivně se podílet na výuce. Tím se zvyšuje nejen jejich motivace, ale zároveň přebírají odpovědnost za své učení a jeho efektivitu.
 
Všechny materiály a podklady jsou zdarma volně přístupné na webových stránkách projektu Green Wheels http://www.gwproject.eu/cs/home/. Učitelé i další zájemci zde najdou například pracovní listy pro žáky, výuková videa, metodické pokyny pro práci s pracovními listy a videi nebo náměty na využívání inovativních metod ve výuce. Využít je mohou nejen učitelé a žáci středních automobilních škol, ale i dalších oborů ze skupin elektrotechnika a strojírenství. Například 15 odborných videí s českými titulky lze využít ve výuce metodou tzv. převrácené třídy, kdy je aktivita a odpovědnost do značné míry přenesena na žáka. Část materiálů je přínosná i pro střední školy mimo automobilní oblast.
 
Soubor výukových a metodických materiálů může být užitečným zdrojem pro sestavení vzdělávacího obsahu automobilních nebo příbuzných oborů, ale i pro vymezení obsahu praktického vyučování na pracovištích smluvních partnerů nebo odborných stáží realizovaných v zahraničí i v České republice. Lze je uplatnit také při přípravě rekvalifikačních kurzů nebo specializovaných přípravných kurzů k vykonání zkoušky z profesní kvalifikace v rámci Národní soustavy kvalifikací.  
 
Kdo se podílí na řešení projektu
 
Tříletý mezinárodní projekt Green Wheels zahájil svou práci na konci roku 2016 a je financován Evropskou unií v rámci programu Erasmus+. Sdružuje celkem 14 subjektů ze 4 zemí – kromě České republiky je do něj zapojeno také Slovensko, Maďarsko a Velká Británie. Hlavním koordinátorem projektu je česká organizace Centre for Modern Education (CfME). Jedním z partnerů je i Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).