Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci

S cílem získat informace a názory široké veřejnosti a zainteresovaných stran ohledně práce čtyř evropských organizací v gesci Generálního ředitelství pro zaměstnanost (DG Employment) zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci k hodnocení těchto čtyř organizací:

  1. Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek (Eurofound)

  2. Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

  3. Evropská nadace pro odborné vzdělávání (ETF)

  4. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

 
Dotazník je dostupný online do 5. července 2017.
 
Veřejná konzultace poskytne nové nápady, které by měly prospět budoucí práci agentur, včetně otázek správy a porovnání alternativních programových možností. Rovněž se snaží posoudit užitečnost agentur vzhledem k relevanci, účinnosti, efektivitě, soudržnosti a přidané hodnotě. Šetření se mohou zúčastnit občané i veřejné a soukromé organizace. Vítána je zejména účast zainteresovaných stran spolupracujících s organizacemi Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA v letech 2011 až 2016.
 
Zúčastněte se a pomozte Cedefopu nadále podporovat rozvoj evropských strategií odborného vzdělávání a přípravy a přispívat k jejich implementaci.
 
Výsledky veřejné konzultace budou zveřejněny.