Jaké výhody přináší kvalifikace mistra řemesla v Německu

Expertka odborné přípravy Anna Leonzi Fahlbusch o výhodách i náročnosti kvalifikace mistra řemesla v Německu.

Jedním z hlavních důvodů, proč se kvalifikovaní řemeslníci v Německu hlásí na přípravné kurzy, aby se mohli stát mistry řemesla, je jejich úmysl podnikat. Jak ale v rozhovoru pro Berliner Morgenpost, jehož výtah přinášíme, vysvětluje vedoucí vzdělávacího centra řemeslnické komory v Berlíně a expertka odborné přípravy Anna Leonzi Fahlbusch, není to pohnutka jediná. Dalším pádným důvodem je těžká fyzická práce, kterou některá řemesla obnášejí. Mnoho kvalifikovaných řemeslníků si přeje či ze zdravotních důvodů musí své práce zanechat. U prací, jako je například lešenář, musí mnoho zkušených řemeslníků z důvodu náročnosti časem své povolání nevyhnutelně změnit. Kvalifikace mistra řemesla otevírá cestu k více komerčnímu sektoru, nabízí kupříkladu možnost pracovat jako provozní technik nebo projektový manažer ve firmě.
 
Kvalifikace mistr řemesla kvalifikovaným řemeslníkům nabízí možnost trénovat mladé kolegy. Již během přípravného kurzu se budoucí mistr školí pro tuto činnost. Po absolvování zkoušky mistra řemesla někteří dokonce pokračují na vyšším vzdělávacím stupni. Například někteří mistři tesaři pokračovali studiem strojírenství. Vzhledem k vysokému zařazení této kvalifikace v německém národním rámci kvalifikací mohou řemeslníci po jejím získání studovat na vysoké škole.
 
Expertka Anna Leonzi Fahlbusch uvádí, že odborná příprava mistra řemesla je velmi náročná. Tato kvalifikace je na úrovni 6, odpovídá tedy bakalářskému titulu. Národní rámec kvalifikací je stanoven německým Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum a Stálou konferencí ministrů školství a kultury a má celkem osm úrovní, které jsou používány k porovnávání kvalifikací. Dodává, že často bývá nejasné, zda je odborná příprava uznatelná v zahraničí nebo zda zahraniční uchazeč o studium v počátečním nebo dalším vzdělávání a odborné přípravě v Německu má potřebné kompetence. Certifikát mistra řemesla získaný v Německu je nicméně díky dobrému vzdělávacímu systému v Německu vysoce ceněný na celém světě a to jej činí jedinečným.
 
Kolik se za odbornou přípravu mistra řemesla platí?
 
Částky za odbornou přípravu mistra řemesla se v závislosti na řemeslu dost liší a mohou se pohybovat mezi 10 a 25 tisíci eur. V Německu jsou dostupné různé způsoby financování odborné přípravy mistra řemesla, například granty pro mistry řemesel, mimořádné studentské stipendium pro řemeslníky, kteří dosáhli obzvlášť dobrých výsledků při zkoušce, a takzvaný IQ program pro lidi z migrantského prostředí. Tento program je financován z prostředků Spolkového ministerstva práce a sociálních věcí a Evropského sociálního fondu. Rovněž je možné získat rozvojový úvěr od státní rozvojové banky Kreditanstalt für Wiederaufbau.
 
Expertka Anna Leonzi Fahlbusch zdůrazňuje, že další odborné vzdělávání a příprava se vždy vyplatí. Dodává, že absolvování odborné přípravy mistra řemesla není pouze důkazem nejvyšší úrovně odbornosti, ale také podmínkou pro vlastní podnikání řemeslníků. Je stále více zaběhnutých firem zaměstnávajících kvalifikované řemeslníky, které nejsou schopné nalézt lidi, jež by mohly přijmout, což může znamenat příležitost pro vlastní podnikání mistrů. Problém nedostatku nástupců v takových firmách je stálým tématem diskusí na konzultacích v řemeslnické komoře v Berlíně.
 
Obrazová kampaň vzdělávacího centra berlínské řemeslnické komory, která má za cíl podpořit kvalifikované řemeslníky, se mimo jiné snaží ukázat, že řemeslo není jen těžká práce, ale že se její postupy stále více opírají o nejnovější technologie. Kampaň již zaznamenává první úspěchy, což potvrzuje údaj, že v odborné přípravě je o 8 procent více uchazečů než loni.