Mentoři pomáhají mladým při vstupu do pracovního života

Již tři roky existuje v Německu mentoringový program, jehož cílem je pomáhat mladým dospělým, kteří mají ztížené startovní podmínky, s úspěšným začleněním do odborného vzdělávání a pracovního života.

Mentoringový program, který realizuje IHK-Stiftung – nadace Průmyslové a hospodářské komory v Kolíně nad Rýnem, existuje tři roky a je velmi úspěšný: kolem 80 % osob si díky podpoře mentora našlo výuční místo. „S ohledem na potíže, se kterými se mladí lidé předtím potýkali, se jedná o velmi vysoké procento,“ říká Tina Riepel vedoucí nadace.
 
V rámci programu doprovází jeden mentor svého svěřence (mentee) šest až dvanáct měsíců. Mentoři pracují jako dobrovolníci bez nároku na honorář. Jsou pro své svěřence důvěrníky, podporují jejich silné stránky a zájmy, snaží se na ně brát ohled při hledání a výběru správného oboru. Fungují jako poradci při hledání výučního místa nebo při přípravě na přijímací pohovor. Osobní kontakt mezi mentorem a mentee zvyšuje motivaci a výdrž mladých lidí. Mentoři také často poskytují mladým lidem vedle zkušeností i své kontakty.
 
Před nedávnem zahájila svou práci již padesátá dvojice mentora a mentee. „Mentoringový program mě posunul dál a ještě mě určitě posune dál,“ řekl jeden z mentee, který díky programu našel výuční místo. Nadace v současné době hledá další osoby, které by chtěly vstoupit do role poradců a sdílet své osobní zkušenosti a znalosti s mladými lidmi a pomáhat jim se vstupem do pracovního života. Paní Freyová, jedna z mentorek, popsala svou motivaci pro zahájení spolupráce: „Měla jsem jednoduše chuť podpořit v rámci svých možností mladé lidi, aby se zapojili do odborného vzdělávání. A to ne jako profesionál, takových je hodně, ale jako obyčejná žena, která se chce angažovat… Není jednoduché si v džungli možností najít to správné výuční místo, pro něco se rozhodnout a učinit pak ty správné kroky.“[1] Všichni mentoři jsou cíleně připravováni na svou úlohu, nadace zodpovídá za tvorbu a vedení týmů.
 
Nadace se snaží oslovit mladé lidi z celého regionu. Jedná se zejména o mladé ze sociálně slabších rodin. Cílem projektu je jejich integrace na trhu práce. Nadace se tímto způsobem zároveň snaží řešit rostoucí nedostatek pracovních sil. V této oblasti realizuje i jiné aktivity a projekty, jako je například „letní akademie“.
 
Více informací o aktivitách nadace naleznete na: www.ihk-stiftung-koeln.de.

 
[1] Citace je z interview s paní Freyovou, které je dostupné na: https://www.ihk-stiftung-koeln.de/wp-content/uploads/2017/10/Interview-mit-Frau-Frey.pdf