Nárůst tarifních odměn učňů v Německu

V roce 2018 došlo v Německu opět k nárůstu tarifních odměn učňů vzdělávajících se v podnicích v rámci duálního systému.

Jak vyplývá ze zprávy a analýzy Spolkového institutu pro odborné vzdělávání a přípravu (BIBB), stouply i v roce 2018 tarifní odměny učňů. V průměru se jednalo o nárůst o 3,7 %. Nárůst byl vyšší než v roce 2017, kdy došlo ke zvýšení v průměru o 2,6 %. Výše odměny se ve spolkových zemích pohybuje v průměru kolem 908 eur hrubého měsíčně. V západním Německu dosáhla průměrná odměna učňů 913 eur, ve východním Německu to bylo 859 eur.
 
Tarifní odměny se zvyšovaly ve východním Německu o trochu více (3,9 %) než v západním Německu (3,6 %). Rozdíl mezi tarifními odměnami mezi východní a západní částí Německa však zůstal nezměněn. Stejně jako v minulém roce zaostala výše odměn učňů ve východním Německu o 6 % za průměrem dosaženým v západním Německu. Tyto údaje vycházejí ze šetření, do kterého se zapojilo 181 oborů v západním Německu a 153 oborů ve východním Německu. Získaná data se týkají zhruba 89 % všech smluvně ošetřených výučních míst. 
 
Obory s nejvyššími a nejnižšími tarifními odměnami
 
Mezi jednotlivými obory bylo v roce 2018 možné zaznamenat velké rozdíly ve výši sjednaných odměn.
 
Nejvíce peněz získali měsíčně učni v oboru zedník (celoněmecký průměr: 1 159 eur; průměr v západním Německu: 1 175 eur; průměr ve východním Německu: 975 eur). Vysoké tarifní odměny byly také u těchto oborů: mechatronik (celoněmecký průměr: 1 088 eur, průměr v západním Německu: 1 091 eur; průměr ve východním Německu: 1 070 eur), obchodník v oblasti průmyslu (celoněmecký průměr: 1 047 eur; průměr v západním Německu: 1 051 eur; průměr ve východním Německu: 981 eur), obchodník v oblasti pojištění a financí (shodně: 1 035 eur).
 
Nízké tarifní odměny byly naopak vypláceny v následujících výučních oborech: malíř/lakýrník (shodně: 718 eur), pekař (shodně: 678 eur), květinář-florista (celoněmecký průměr: 617 eur, průměr v západním Německu: 622 eur; průměr ve východním Německu: 587 eur), kadeřník (celoněmecký průměr: 584 eur; průměr v západním Německu: 606 eur; průměr ve východním Německu: 387 eur), kominík (shodně: 518 eur).
 
Obory s nejvyšším nárůstem oproti roku 2017
 
Ze zprávy BIBB vyplývá, že v celé řadě oborů, v rámci kterých zůstalo v roce 2017 velké množství výučních míst neobsazených, došlo v roce 2018 k výraznému zvýšení tarifních odměn učňů. Mezi takové obory patří například pekař (průměrné navýšení o 6,4 %), prodavač potravin (nárůst v průměru o 6 %). Ve východním Německu došlo u oborů kuchař a pracovník v restauraci ještě k výraznějšímu nárůstu – o celkových 10,6 % (v západním Německu jen o 3,4 %).   
 
Velké rozdíly můžeme pozorovat i mezi jednotlivými skupinami oborů. Lze konstatovat, že vysoké tarifní odměny získali učni s výučními smlouvami ve skupině oborů veřejnoprávní služby (shodně: 999 eur) a obchod a průmysl (celoněmecký průměr: 975 eur; průměr v západním Německu: 983 eur; průměr ve východním Německu: 914 eur). Pod průměrnou výší tarifních odměn se pohybovaly odměny v následujících skupinách oborů: svobodná povolání (celoněmecký průměr: 832 eur, průměr v západním Německu: 833 eur, průměr ve východním Německu: 809 eur), řemeslo (celoněmecký průměr: 769 eur, průměr v západním Německu: 775 eur, průměr ve východním Německu: 706 eur), zemědělství (celoněmecký průměr: 767 eur, průměr v západním Německu: 791 eur, průměr ve východním Německu: 652 eur).
 
Rozdíly ve výši tarifních odměn mezi muži a ženami
 
Rozdíly ve výši tarifních odměn jsou patrné i mezi ženami a muži. V roce 2018 si muži v průměru vydělali 917 eur měsíčně, ženy pak o 2,7 % méně, tedy 892 eur. Ve východním Německu byl rozdíl mezi tarifními odměnami mužů a žen nižší než v západním Německu. Průměr u mužů se ve východním Německu pohyboval kolem 866 eur, u žen to bylo 845 eur, tedy o 2,4 % méně.  
 
Velké rozdíly mezi odměnami mužů a žen jsou patrné ve skupině oborů průmysl a obchod. Muži si v této skupině oborů vydělali průměrně 992 eur, ženy o 4,7 % méně, tedy 945 eur. Ve skupině řemeslných oborů je rozdíl ještě vyšší. Ženy si v průměru vydělaly 689 eur, což je o 12,3 % méně než muži s průměrnou tarifní odměnou ve výši 786 eur.
 
Lze konstatovat, že obory, které si volí převážně muži, svým učňům vyplácejí vyšší tarifní odměny. Naopak v těch skupinách oborů, ve kterých je vysoký podíl žen (například služby), jsou tarifní odměny nižší.   
 
Stručný přehled dlouhodobého vývoje
 
Západní Německo
V roce 1976, kdy BIBB poprvé zjišťoval výši tarifních odměn učňů, se jejich výše v západním Německu pohybovala v průměru kolem 202 eur měsíčně. Do roku 2018 výše odměny dosáhla 913 eur, došlo tedy k nominálnímu navýšení o 352 %. Zároveň došlo v tomto období k nárůstu spotřebitelských cen o 142 %. Tarifní odměny učňů v období 1976 až 2018 reálně stouply o 87 %. 
 
Východní Německo
Průměrná výše tarifních odměn učňů ve východním Německu byla poprvé zjišťována v roce 1992, v tomto roce se pohybovala okolo 321 eur měsíčně. Do roku 2018 došlo k navýšení v průměru na 859 eur, nominálně tedy odměny vzrostly o 168 %. Nárůst spotřebitelských cen se v tomto období pohyboval kolem 62 %. S ohledem na tuto skutečnost došlo mezi lety 1992 a 2018 ke skutečnému nárůstu odměn o 65 %. 
 
Detailní informace, ale i názorné grafy jsou k dispozici zde: https://www.bibb.de/ausbildungsverguetung-2018.