Odborné vzdělávání v technických oborech – čistě mužská záležitost?

Zpráva popisuje nejdůležitější výsledky analýzy zaměřené na počet žen a mužů v technických oborech absolvovaných v rámci odborného vzdělávání a přípravy v Německu.

Přes všechna opatření týkající se podpory vzdělávání žen v technických oborech se v posledních 20 letech nepodařilo zvýšit jejich podíl. V roce 2015 byl podíl žen v technických oborech 12,4 %, stejně jako tomu bylo v roce 1993. Vyplývá to z aktuální analýzy Spolkového institutu pro odborné vzdělávání a přípravu (BIBB). Analýza vznikla při příležitosti Mezinárodního dne dívek, který v tomto roce připadl na 27. dubna. I když se může zdát, že je tato bilance neuspokojivá, je dobré se na rozdílná čísla mužů a žen v technických oborech podívat blíže.
 
Jak vyplývá z analýz odborného vzdělávání a přípravy prováděných statistickými úřady jednotlivých spolkových zemí, existují typicky ženská technická povolání a obory studia, i když pouze v malé míře. Patří mezi ně například oční optik (podíl žen 72 %), laborant v biologických oborech (66 %), počítačový grafik (60 %), zubní technik (60 %), technik pro práci s naslouchátky (58 %). Vysoký podíl žen v těchto oborech dokládá to, že ženy dávají přednost technickým oborům v oblasti zdravotnické péče a oborům rozvíjejícím kreativitu. Typicky mužské obory spadají naopak výhradně do oblasti výroby. Příkladem mohou být například mechatronik zemědělských a stavebních strojů, mechanik elektronik, obráběč kovů, mechatronik motorových vozidel. V těchto oborech se podíl mužů pohybuje mezi 96 a 99 %.
 
Výsledky analýzy dále poukazují na náskok žen v úrovni dosaženého vzdělání. Ženy mají často vyšší předchozí vzdělání než muži. Mezi žáky, kteří v rámci duálního systému uzavřeli pracovní smlouvy, se podíl těch, kteří jsou oprávněni dále studovat v rámci terciárního vzdělávání, pohybuje průměrně okolo 27,7 %. Podíváme-li se na toto číslo z hlediska pohlaví, zvyšuje se u žen podíl na 34 %, naopak u mužů klesá na 24 %. Podíváme-li se pouze na technické obory, je rozdíl ještě výraznější – podíl žen oprávněných k vysokoškolskému studiu je 44 % (u mužů je to 23 %).
 
Tradičně je v systému duálního vzdělávání více mužů než žen (60 % mužů), zejména proto, že v centru pozornosti jsou technická povolání. U odborného vzdělávání poskytovaného středními odbornými školami v oblastech zdravotnictví, vychovatelství a sociální práce je tomu naopak. Tyto obory si z více než tří čtvrtin vybíraj ženy.