Proč o některá povolání nemají mladí zájem?

Spolkový institut pro odborné vzdělávání a přípravu vydal novou studii, která odhaluje, na základě jakých kritérií se žáci rozhodují při volbě svého budoucího povolání.

Studie vychází z výsledků dotazníkového šetření mezi žáky deváté a desáté třídy všeobecných škol ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Mnoho mladých je na konci roku bez výučního místa, ačkoli rok od roku v celém Německu stoupá počet neobsazených míst. Opatření, jejichž cílem bylo rozšířit spektrum vybíraných oborů, byla zatím neúspěšná. Velký počet mladých vůbec nezvažuje vyučení v gastronomických, pečovatelských nebo řemeslných oborech.
 
Šetření se nesnažilo zjistit, co žáky na oborech přitahuje, ale naopak, jaké faktory stojí za nezájmem o určité obory. Z odpovědí vyplývá, že averzi vůči některým oborům způsobuje přesvědčení mladých, že dané povolání nemá dostatečně silný sociální status. Mezi další důvody patří přesvědčení mladých o špatných rámcových podmínkách daného oboru (malý příjem, malá šance na kariérní postup). Žáci si nevolí obory, u kterých předpokládají, že budou mít problémy se sehnáním výučního místa, nebo u kterých nevědí, co od daného oboru mohou očekávat.
 
Spolkový institut pro odborné vzdělávání a přípravu se v příštích letech bude snažit při práci se žáky, kteří se rozhodující o svém budoucím povolání, zdůrazňovat společenské postavení oborů. Prezident institutu Friedrich Hubert Esser k výsledkům studie řekl následující: „…nestačí mladým ukazovat, co je na daném oboru zajímavé a lákavé. Mladí chtějí víc! Obor je jejich vizitkou v sociálním prostředí a chtějí uznání. V případě, že tomu tak není, měli bychom to vnímat jako varovný signál a jako výzvu. Chceme-li, aby si v budoucnosti vybírali žáci obory, u nichž je velký počet neobsazených výučních míst, musíme zlepšit rámcové podmínky těchto oborů a jejich perspektivu.“