První kvalifikace v rakouském Národním rámci kvalifikací

Rakousko přiřadilo první kvalifikace do svého nově vzniklého Národního rámce kvalifikací, který je dostupný na https://www.qualifikationsregister.at. Nová databáze bude poskytovat přehled rakouských kvalifikací a jejich obsahu od základního až po univerzitní vzdělání. Rámec tak podpoří mobilitu pracovních sil, ale i žáků a studentů a posílí myšlenku společného evropského prostoru pro vzdělávání.

Přiřazení prvních kvalifikací předcházela řada rozsáhlých přípravných aktivit. V budoucnosti se v registru objeví všechny minimálně tříleté obory nabízené středními odbornými školami. Celkem 213 oborů zaměřených na obchod, průmysl, zemědělství a lesnictví bude možné nalézt na úrovni 4 Národního rámce kvalifikací. Všechny obory odborných vyšších škol budou přiřazeny k úrovni 5 Národního rámce kvalifikací.
 
Národní rámec kvalifikací, na jehož tvorbě se podílelo Spolkové ministerstvo školství (BMB) spolu se Spolkovým ministerstvem pro vědu, výzkum a hospodářství (BMWFW), má celkem 8 úrovní a vychází z Doporučení o evropském rámci kvalifikací (EQF). Úrovně Národního rámce kvalifikací odpovídají evropskému rámci kvalifikací. Vysokoškolské kvalifikace (bakalář, magistr, Ph.D.) byly automaticky přiřazeny k úrovním 6, 7 a 8 na základě dublinských deskriptorů. Od roku 2018 by měly být v Národním rámci kvalifikací k dispozici i kvalifikace z oblasti vzdělávání dospělých.
 
Cílem celého rámce kvalifikací je srozumitelně a jasně představit jednotlivé vzdělávací programy a kvalifikace a umožnit jejich srovnání na základě výsledků učení. Žáci a studenti, učitelé, zaměstnavatelé a zaměstnanci tak mají možnost získat přehled o obsahu, dovednostech a možnostech uplatnění, které jsou spojené s daným oborem.