První plnohodnotná verze klasifikace ESCO je na světě!

Evropská komise spustila první plnohodnotnou verzi Evropské klasifikace dovedností/kompetencí, kvalifikací a povolání (ESCO).​

Klasifikace je dostupná ve 26 jazycích (ve 24 jazycích Evropské unie, Islandštině a Norštině).
ESCO zjednodušuje dialog mezi trhem práce a vzdělávacím sektorem. Nabízí společný jazyk, který by měl pomoci překlenout rozdíly mezi jednotlivými trhy práce a zvýšit pracovní a geografickou mobilitu v rámci Evropské unie  
První plnohodnotná verze (ESCO v1) je k zdarma k dispozici na platformě ESCO ( https://ec.europa.eu/esco/portal/version). Pokrývá 2 942 povolání, 13 485 popisů znalostí, dovedností a kompetencí a bude postupně poskytovat informace týkající se kvalifikací, které budou dodávat jednotlivé členské země.
Spuštění 1. verze klasifikace ESCO je klíčovým milníkem na cestě vedoucí k dosažení cílů definovaných ve strategii Evropa 2020 a Nové agendě dovedností pro Evropu.  9. a 10. října se bude v Bruselu konat konference, která představí konkrétní možnosti využití klasifikace ESCO.
 
Celá zpráva a více informací je dostupných na https://ec.europa.eu/esco/portal/home