Sociální média nabízejí příležitosti pro komunikaci i neformální vzdělávání učitelů

Sociální média poskytují učitelům nové možnosti vzájemné spolupráce a dalšího vzdělávání, zároveň u nich ale předpokládají znalost digitálního prostředí. Torsten Larbig, učitel Schillerova gymnázia ve Frankfurtu nad Mohanem, v časopise Berufsbildung představil iniciativu #EDchatDE, která na Twitteru propojuje učitele z různých zemí světa.

Vzájemná výměna informací je jedním z hlavních způsobů, jak mohou učitelé reflektovat své zkušenosti. Možnosti spolupráce mezi učiteli se významně rozšířily, jakmile na scénu vstoupila sociální média. Základní zdroj soudržnosti ve společnosti se přitom podle autora článku nezměnil.
„Společnost drží pohromadě pomocí struktur, ve vztahu k nimž provádíme sociální interakce – spolupracujeme, utváříme naši individualitu a nesčetnými způsoby komunikujeme s ostatními. Internet a sociální média nám pomáhají dělat tyto věci částečně novým způsobem,“ uvádí v knize Digitální média a společnost (2017) profesor sociologie Simon Lindgren z Umeå University ve Švédsku. Co se ale úplně změnilo, je podle Torstena Larbiga kultura komunikace, která naši společnost utváří.
 
Německý #EDchatDE propojuje učitele z Evropy i USA
 
Autor článku popisuje, že přibližně od roku 2011 vznikly na Twitteru celosvětově stovky chatů, v nichž se pedagogové propojují přes tzv. hashtagy. V pravidelných intervalech, většinou jednou týdně, se učitelé setkávají hodinu online, aby mohli prodiskutovat nějaké téma a získali od ostatních nové podněty. Přidávají na zeď příspěvky a zároveň jsou vedeni k přemýšlení a prohlubování vlastních znalostí. Chaty zpravidla připravují moderátoři, kteří s různou intenzitou píšou úvodní články a formulují otázky, jež strukturují myšlenkový proces v průběhu chatu.
 
V německojazyčné oblasti byla v září 2013 spuštěna platforma #EDchatDE, jejíž vznik iniciovali pedagogové André J. Spang z Kolína nad Rýnem a Torsten Larbig z Frankfurtu nad Mohanem. Chat je veden dvojjazyčně, německy a anglicky, a na jeho organizačním zajištění se dále podílejí učitelé z bavorského Ambergu, Berlína a Gerabronnu v Bádensku-Württembersku. Dosud se uskutečnilo více než 210 relací za účasti pedagogů z Německa, Švýcarska, USA, Velké Británie, Dánska, Maďarska, Brazílie, Kataru, Austrálie a dalších zemí. André J. Spang a Torsten Larbig kromě toho moderovali americký #Satchat[1] a na německém chatu pořádali speciální relace s hostujícími moderátory.
 
Právní formu, jako například spolek nebo sdružení, #EDchatDE nemá, protože se jednoduše jedná o iniciativu učitelů, kteří jsou zainteresovaní v obsahovém a osobním propojení, na Twitteru otevírají otázky z oblasti vzdělávání a zvou ostatní ke společné diskusi. Během týdne mezi jednotlivými relacemi se navíc používají hashtagy ke sdílení zajímavých článků, knih, nápadů a myšlenek, takže zde pro zájemce vzniká kontinuální, velmi otevřený formát dalšího vzdělávání a vzájemného propojení.   
 
Neformální vzdělávání v digitální éře
 
Simon Lindgren popisuje výše zmíněné jako změny ve společnosti utvářené kulturou digitality: „Lidé se vzájemně propojují prostřednictvím individuálně orientovaných sítí, které jsou volnější, otevřenější a mnohem rozmanitější než v předchozích historických obdobích. Důležité části interakcí se v těchto sítích odehrávají prostřednictvím digitálních médií.“
 
Torsten Larbig v této souvislosti vysvětluje, že platformy dalšího vzdělávání, jako je #EDchatDE a s ní spojená síť, jsou skutečně uvolněnější, otevřenější a mnohotvárnější než jiné, formální způsoby dalšího vzdělávání: jedná se o formát organizovaný a konaný mimo běžnou pracovní dobu – relace na #EDchatDE fungují na Twitteru od roku 2013 každé úterý od 20 do 21 hodin.
 
Jak autor článku dále uvádí, organizační tým i účastníci se do fungování platformy zapojili na základě vysoké vnitřní motivace, což z pohledu psychologie vzdělávání vytváří ideální podmínky pro učení. Pedagogové navíc na #EDchatDE poznávají, jak se procesy učení proměňují v rámci kultury digitality. Znalost digitálních médií je podle Larbiga nezbytná k tomu, aby učitelé získali kompetence, s nimiž budou moci suverénně vytvářet vlastní učební procesy a učit žáky, jak sociální média smysluplně využívat. „Všichni učitelé musejí disponovat všeobecnou mediální kompetencí a zároveň se stát ‚mediálními experty‘ v oblasti své odbornosti,“ uvádí strategie Vzdělávání v digitálním světě, vypracovaná v roce 2016 konferencí ministrů školství v Berlíně.
 
„Díky iniciativě #EDchatDE organizátoři a všichni další účastníci poznali, jak je jednoduché vytvořit dynamickou vzdělávací komunitu. Dynamická je na základě své otevřenosti, zapojit se do ní může každý, kdo má založený účet na Twitteru, a každý se může rozhodnout, zda je pro něj konkrétní téma relevantní. V závislosti na tématu mohou do diskuse přispívat také odborníci z jiných oborů,“ shrnuje zakladatel platformy Torsten Larbig.

 


[1] #Satchat vznikl na Twitteru v dubnu 2012 jako diskusní skupina propojující učitele. Z původně asi 25 lidí zapojených do konverzace, která se koná každou sobotu od půl osmé ráno, vzrostl jejich počet na více než 400.