V Bruselu existuje největší centrum kariérového poradenství v Evropě

Centrum Cité des métiers bylo otevřeno v dubnu 2018 za přítomnosti Marianne Thyssen, komisařky pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování. Na založení centra, které poskytuje kariérní poradenství a informace o možnostech studia a práce nizozemsky i francouzsky mluvícím občanům Bruselu, se podílely tři instituce. Cílem centra je poskytnout lepší přístup ke všem typům celoživotního učení, včetně odborného vzdělávání a přípravy.

Bruselské centrum je inspirováno centrem v Paříži, které bylo založeno v roce 1993. Cité de métiers je se svými 1 100 m2 největším interaktivním prostorem v Evropě nabízejícím poradenské a konzultační služby. Zároveň se jedná o první projekt, v rámci kterého došlo k propojení všech aktérů činných v oblasti poradenství, zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy, a to jak ve francouzsky mluvící, tak v nizozemsky mluvící části regionu. Místní obyvatelé tak mají k dispozici jedno místo, kde mohou kontaktovat zástupce všech relevantních institucí a poradenských služeb. Centrum má jediný cíl – poskytovat lepší poradenství v oblasti celoživotního učení, a to všem zájemcům z řad žáků základních a středních škol, uchazečů o práci, zájemců o rekvalifikaci, absolventů středních nebo vysokých škol.
 
Lidé zde mohou najít informace nebo rady, jak rozvíjet svou profesní dráhu, kariéru nebo studium. Služby jsou otevřené všem, jsou anonymní a poskytované bezplatně. Návštěvníci se dozvědí, jak si vytvořit svůj studijní nebo kariérní plán, mohou využívat nejmodernější technické vybavení, získat individuální konzultace nebo se účastnit celé řady skupinových aktivit, mezi které patří např. workshopy zaměřené na tvorbu CV, burzy práce nebo informační semináře. Jedním z prvních návštěvníků byl 32letý Félix, který byl přímo nadšený: „Díky centru je nyní snazší najít všechny možnosti a nabídky odborného vzdělávání a přípravy.“
 
Na projektu se společně podílejí:

  • Bruxelles Formation – veřejná instituce zodpovědná za odborné vzdělávání francouzsky mluvících uchazečů o práci a pracovníků;

  • Actiris – veřejná služba zaměstnanosti v Bruselu;

  • VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Brussel) – veřejná instituce zodpovědná za odborné vzdělávání a přípravu pro vlámské uchazeče o práci a pracovníky v Bruselu.

 
Tyto tři instituce spojily své zdroje a poskytují obyvatelům Bruselu poradenství v těchto základních oblastech: vzdělávání, odborná příprava na pracovišti, zaměstnanost, podnikání, mobilita.
 
Centrum vzniklo na základě Strategie 2025, vytvořené bruselským regionem, která doporučuje vytváření společných míst poskytujících individualizovanou pomoc a poradenství. V současné době vznikají i další centra poskytující poradenství, a to konkrétně ve valonských městech Charleroi, Lutych a Namur.