V Německu modernizovali 12 učebních oborů

V Německu získalo v novém školním roce více než půl milionu mladistvých a mladých dospělých svou smlouvu o vyučení, a začali tak svou novou pracovní kariéru.

„Duální systém odborného vzdělávání v minulých desetiletích prokázal, že je díky spolupráci jednotlivých spolkových zemí a sociálních partnerů flexibilní a schopný pružně reagovat na změny“, říká Friedrich Hubert Esser, prezident Spolkového institutu pro odborné vzdělávání (BIBB). Odborné vzdělávání stojí na kvalitních základech a je připraveno reagovat na nové kvalifikační požadavky, které vyplývají z rostoucí digitalizace světa práce. Podniky budou mít díky duálně vzdělaným pracovníkům, technikům a mistrům i nadále k dispozici kvalifikovaný personál s praxí přímo v podnicích. Budou tak schopni obsadit digitalizovaná pracovní místa, která vyžadují komplexní dovednosti. Esser také zdůraznil, že je nezbytnou podmínkou, aby podniky i nadále aktivně využívaly výhody odborného vzdělávání pro nábor pracovních sil a rozvoj v oblasti lidských zdrojů.


Od 1. srpna 2017 vstoupilo do účinnosti celkem 12 modernizovaných učebních řádů (někdy též překládáno jako řádů profesní přípravy; řády definují rámce odborné/profesní přípravy v rámci duálního systému, pozn. překl.):

 • Obchodník s automobily

 • Laborant v oblasti biologie

 • Výrobce modelů v oblasti biologie

 • Výrobce kartáčů a štětců

 • Řezník

 • Obchodník v maloobchodu

 • Výrobce klavírů a cembal

 • Obchodník v oblasti letecké dopravy

 • Výrobce obuvi

 • Servisní pracovník v oblasti letecké dopravy

 • Technolog výroby pro mlýnsko-pekárenský průmysl a obilnářství

 • Prodavač

 
Celkem si mohou mladí vybrat z 327 uznaných oborů profesní přípravy. To, že je duální vzdělávání v Německu schopné reagovat na změny, potvrzuje i skutečnost, že od roku 2007 bylo přepracováno celkem 150 učebních řádů tak, aby odpovídaly aktuálním hospodářským, technologickým a společenským požadavkům. Na tomto úkolu se podílel BIBB spolu se spolkovými zeměmi, sociálními partnery a příslušnými odborníky z podnikové praxe. Celkem bylo modernizováno 135 učebních řádů a vytvořeno 15 nových.

V minulém roce bylo modernizováno celkem 9 oborů, ve kterých bylo v roce 2016 uzavřeno celkem 20 500 nových smluv o vyučení.

V současné době pracuje BIBB na modernizaci více než deseti učebních řádů, které by měly vstoupit v platnost v roce 2018. Jsou mezi nimi například následující obory: Obchodník v oblasti e-komerce, Brusič diamantů, Malíř a lakýrník, Technolog výroby v oblasti kovů. Paralelně s modernizací učebních řádu probíhá i tvorba rámcového učebního plánu pro tu část odborného vzdělávání, která je realizována ve školách. Za tvorbu plánu je zodpovědná Stálá konference ministrů školství (KMK).

Také BIBB poskytuje odbornou přípravu. Nový školní rok začne v institutu celkem 32 učňů v pěti oborech, mezi kterými je například Informatik v oblasti systémové integrace, Odborný pracovník pro média a informační služby, Odborný pracovník pro průzkum trhu a sociální výzkum.