Vylepšení úspěšného modelu odborného vzdělávání a přípravy v Německu

Tisková zpráva Spolkového ministerstva školství a výzkumu informuje o novele zákona o odborném vzdělávání a přípravě, kterou schválila v polovině května německá vláda.

Ministryně školství Anja Karliczek v den schválení novely zákona řekla: „Německé odborné vzdělávání a příprava patří mezi nejúspěšnější kvalifikační systémy na světě. Novela zákona zvýší atraktivitu odborného vzdělávání a přípravy. Odborné vzdělávání a příprava nabízí mladým lidem výjimečné možnosti rozvoje. Rozhodnutí, zda studovat na vysoké škole, nebo získat počáteční a/nebo další odborné vzdělávání, již není rozhodováním mezi první a druhou volbou. Jedná se rozhodování mezi dvěma rovnocennými cestami vedoucími k profesnímu úspěchu.“    
 
Hlavním prvkem novely zákona o odborném vzdělávání a přípravě je zavedení transparentních úrovní dalšího vzdělávání, díky kterým budou moci absolventi získat vyšší kvalifikace. V budoucnosti by mělo dojít k používání titulů „diplomovaný specialista“ (Geprüfte/r Berufsspezialist/in), „odborný Bc.“ (Bachelor Professional) a „odborný Mgr.“ (Master Professional). Dojde tak k jasnému zrovnoprávnění odborného a vysokoškolského vzdělávání. Tituly jsou mezinárodně srozumitelné, bude tak možné zajistit mobilitu odborných pracovníků.
 
Další důležitou součástí novely je zavedení vyvážené výše minimální odměny pro učně v rámci duálního systému vzdělávání. „Zavedení minimální výše odměny je nutné zejména v oborech, kde neexistují žádné tarify. Díky zavedení minimální výše bude možné vytvořit transparentní podmínky a zvýšit atraktivitu. To je zásadní zejména v oborech, které se potýkají s nedostatkem učňů a budoucích pracovních sil. S každým dalším rokem vzdělávání získají učni vyšší odměnu. Toto navýšení odráží skutečnost, že učni mají každým dalším rokem více dovedností a mohou být užitečnější pro daný podnik“, dodala ministryně.
 
Mezi další klíčové body novely patří rozšířené možnosti dálkového odborného vzdělávání, opatření týkající se větší prostupnosti v rámci odborného vzdělávání a jasnější definování zkoušek. Novela zjednodušuje řadu postupů a snižuje administrativní zátěž. Zároveň vytváří důležité rámcové podmínky, které zajistí, aby úspěšný model odborného vzdělávání dobře fungoval i v budoucnosti.