Jeden učeň/jeden podnik? Anebo raději síť podniků?

Některé státy, například Rakousko, Německo a Švýcarsko, mají dobře rozvinuté alternativní a komplementární modely založené na využití spolupráce při poskytování profesní přípravy, kdy firma poskytuje profesní přípravu s jednou či více dalšími. Belgické vzdělávací středisko CEPAG se těmito modely inspirovalo při realizaci projektu CoTraiN.

Jedním z hlavních cílů současné politiky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy je vypořádat se s nedostatkem dovedností. Dochází k tomu i při odborné přípravě v systému duálního vzdělávání, kdy kompetence učně, který vyhledá práci u jiného zaměstnavatele, nemusejí odpovídat požadavkům nového pracovního kontextu. Proč k tomu dochází? Především proto, že aktivity podniku poskytujícího praktickou výuku či jeho organizace práce nepokrývají veškeré činnosti či dovednosti vztahující se k danému pracovnímu místu, a to zejména u takových oborů, v nichž působí velké množství malých a středních podniků.
 
Mezi problémy trhu práce, které je třeba zmínit, patří následující:

  • Zaměstnavatelé obtížně získávají pracovníky vybavené dovednostmi, které potřebují pro rozvoj firmy.

  • Přestože mladí již absolvovali kompletní profesní přípravu, nejsou plně odborně vyškoleni a požadované dovednosti nejsou schopni nabídnout.

  • Střediska profesní přípravy mají problém s vyhledáváním podniků vhodných pro výcvik v duálním systému a musejí nabízet kompenzaci.

  • Pro tvůrce politik je obtížné uvádět v život celoživotní vzdělávání a řídit hospodářský rozvoj.

 
Vše lze částečně vysvětlit tím, že systém pracuje s klasickým učňovským modelem „jeden učeň, jeden podnik“, který ne vždy (nebo většinou ne) pokrývá všechny aspekty řemesla či umožňuje dostatečný výcvik v reálných pracovních podmínkách. Například mnoho učňů, kteří se v rámci duálního vzdělávání učí v oboru řezník-lahůdkář, sežene praxi ve firmě zabývající se pouze řeznictvím. Pracovat s lahůdkami se žáci naučí ve středisku odborné přípravy, přicházejí však o praktické zkušenosti z firmy, což vede k problémům při hledání kvalifikované odborné síly. V tomto „klasickém“ modelu navíc rozsah dovedností pokrytých odbornou přípravou kolísá v závislosti na aktivitách podniku, jeho velikosti, organizaci a zvyklostech či počtu pracovních míst vyčleněných pro učně.
 
Projekt CoTraiN
 
Existuje i jiné pojetí profesní přípravy v učňovském duálním systému – program spolupráce při profesní přípravě, do něhož jsou zapojeny alespoň dva podniky a který umožňuje poskytnout učni komplementární aktivity tak, aby byly zahrnuty všechny dovednosti, které jsou pro daný obor na trhu práce vyžadovány. Některé státy, například Rakousko, Německo a Švýcarsko, mají dobře rozvinuté alternativní a komplementární modely založené na využití spolupráce při poskytování profesní přípravy, kdy firma poskytuje profesní přípravu s jednou či více dalšími.
 
Belgické vzdělávací centrum CEPAG se těmito modely inspirovalo při realizaci projektu CoTraiN a vzalo na sebe úkol spojit jako partnery německou instituci inab – Jugend, Bildung und Beruf (Mládež, vzdělání a povolání) a rakouský öibfÖsterreichisches Institut für Berufsbildungsforschung (Ústav pro výzkum odborného vzdělávání), kteří společně poskytnou koučink italskému středisku CENTOFORM a belgickým partnerům IFAPME a CEFA s cílem vybudovat pilotní programy spolupráce a vytvořit síť pro výcvik učňů. Projekt byl umožněn díky programu Erasmus+ a především díky Cedefopu, který na podzim roku 2015 zorganizoval konferenci s cílem zapojit malé a střední podniky do učňovského školství. Projekt odstartoval v září 2016 a potrvá do roku 2019.
 
V právě probíhající diagnostické fázi se projekt CoTraiN zaměřuje na zformulování svých modelů a potřeb s cílem provést testy (v září 2017) pro vybrané sektory: hutní průmysl, catering, administrativa a dřevařský průmysl.
 
CEPAG bude zajišťovat trojí úlohu: koordinaci celého projektu mezi Belgií a evropskými partnery, strukturaci projektu založeného na výzkumných aktivitách (typická metodologie pro oblast celoživotního vzdělávání) a vypracování metodologických nástrojů. Cílem výzkumných aktivit je vytvoření metodologie, která pomůže rozvíjet spolupráci v oblasti profesní přípravy, a k tomu tvorba metodologického průvodce a didaktického videa, které budou dostupné online ke stažení.
Cílovou skupinou projektu CoTraiN jsou v první řadě střediska profesní přípravy, dále představitelé sektorově specifického financování a sociální partneři.
 
Partneři
 
koordinátor projektu a výzkumných aktivit:
CEPAG: Centre d’Education Populaire – Centrum lidového vzdělávání
 
instituce, které poskytnou koučink jednomu italskému a třem belgickým partnerům:
inab: Jugend, Bildung und Beruf (Mládež, vzdělání a povolání) – instituce  poskytující na území Německa služby na podporu vzdělávání a přípravy na povolání
öibf: Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung  –  Ústav pro výzkum odborného vzdělávání (Rakousko)
 
instituce, které budou konkrétní střediska vybírat do sítě spolupráce při odborné přípravě:
CENTOFORM: Italian orientation and professionnal training institute – Ústav pro profesní orientaci a profesní přípravu (Itálie)
IFAPME: Walloon institute of dual training and the sel-employed and SMEs – Ústav alternační profesní přípravy pro malé a střední podniky (Belgie)
CEFA: Centre d’éducation et de formation en alternance – Středisko pro alternační vzdělávání a přípravu (Belgie)