Vývoj vzdělávacích technologií v roce 2018

Uveřejňujeme článek, který shrnuje předpokládaný vývoj vzdělávacích technologií v roce 2018 na základě vyjádření amerických expertů pro eSchool News. Autorem textu je Bořivoj Brdička, článek je součástí modulu Spomocník Metodického portálu RVP.CZ. 

Pro nás vzdělávací technology jsou předpovědi budoucnosti povinnou součástí sebevzdělávání. Vývoj technologií je tak rychlý, že to, co dnes je novinkou, může zítra být samozřejmou součástí běžného života mající nezanedbatelný vliv na výuku. Potíž je v tom, že zdaleka ne všechny novinky se ujmou. Jak poznat, které to jsou a zda má smysl se jimi začít zabývat? Nejsme-li sami schopni význam nových technologiemi podporovaných postupů ve vzdělávání rozpoznat, můžeme se obrátit na experty. Jenže, kteří jsou ti nejlepší? Předpovědí je docela dost. Dá se věřit všem?

Posledních 12 let pro nás byl nejsledovanější zprávou Horizon Report, což byla dlouhodobá iniciativa New Media Consorcia, která přinášela krátko- (1 rok), středně- (2–3 roky) a dlouhodobé (4–5 let) předpovědi původně směřované hlavně k VŠ, a později se zapojením CoSN též specializované na ZŠ a SŠ. V prosinci 2017 však New Media Consorcium zkrachovalo. I když existují pokusy o zachování existence programu Horizon, jeho osud je značně nejistý. Podívejme se, zda by ho něco mohlo nahradit.

V první řadě si vzpomeneme na nedávno Spomocníkem připomínaný Gartner Hype Cyklus, k němuž agentura Gartnervydává každý rok zprávu naznačující, v jakém vývojovém stadiu různé technologie jsou. Dnes se ale podíváme na jinou podobnou studii, u níž lze předpokládat poměrně vysokou věrohodnost. Je výstupem agentury eSchool Media, která je nám dobře známa díky zpravodajství eSchool News (první jím inspirovaný spomocníkův článek je z roku 2000). Na přelomu roku pravidelně vydávají zprávu, kde se snaží poodhalit budoucnost amerického školství. Ta letošní nese název 25 Trends for 2018 [1]. Podívejme se na hlavní sdělení vybraných expertů týkající se základních a středních škol.

Rozlučte se s tichou knihovnou

Knihovník Mountain View Elementary School z Kalifornie Robin Glugatch přichází s představou dalšího posunu školních knihoven od místa studijního k místu pracovnímu, kde se naplňují výukové cíle směřující k tvořivému myšlení(Nová role školních knihoven v 21. st.).

Konstruktivně orientovaná výuka prospěje prodejcům

Ředitel firmy DFRobot Ricky Ye tvrdí, že spolu s růstem počtu učitelů, kteří chápou transformaci odklánějící výuku od tradičních instruktivních forem směrem ke konstruktivním, bude stále obtížnější prodávat jen samotné digitální přístroje. Ve školství podnikající prodejci budou stále více nabízet i nadstavbové služby (platformy, nápady, digitální obsah).

Příprava učitelů podpoří rozvoj technicky orientované výuky

Podle zakladatele SAM Labs Joachima Horna se změna ve školské politice směrem k vyšší podpoře informatického myšlení a kódování (podobná čtení/psaní ve 20. st.) nejprve projeví v přípravě učitelů. Musí se naučit používat technologie tak, aby výuka s nimi byla efektivní a žáky zaujala.

Zavádění na datech založených systémů socio-emocionální podpory žáků

V USA školské obvody spolu s personalizací výuky zavádějí systémy včasného varování, které na základě analýzy osobních dat upozorňují na problémy žáků nejen s prospěchem, ale i se vztahem k výuce (např. docházka). Tyto systémy mají umožnit včasný zásah a řešení vznikajících problémů. V tomto duchu se vyjádřil Michael Keller, který má tento úkol na starosti v kalifornském Laguna Beach Unified School District.

Nové paradigma a souvislost s internetem věcí

Nový přístup ke konstruktivně (tvořivě) orientované výuce je založen na využití různých digitálních zařízení (např. mobily s čidly, herní konzole, roboti apod.), jejich připojování do sítě a programování. Všechny vyžadují nastavení bezpečného provozu, což je problematika řešená v rámci internetu věcí. To říká manažer společnosti Aruba Dan Rivera.

Rozšířená realita bude využita ve výuce v socio-ekonomicky znevýhodněných oblastech

Lisa Dunnigan z Douglas County (Georgia) sází na zavádění rozšířené reality v podobě programu Letters alive již od mateřských škol, hlavně při výuce angličtiny jako cizího jazyku. Podstatu názorně ukazuje následující demonstrace.

Zvyšující se důraz na spravedlivost

Podle prezidenta McGraw-Hill Education Heath Morrisona se tvůrci školské politiky budou i nadále snažit nastavit podmínky tak, aby všichni žáci měli stejnou možnost se vzdělávat. To vyžaduje adekvátní rozložení finančních zdrojů a svobodný přístup k výukovým materiálům (OER), podporu kvalitních učitelů a odstraňování překážek.

Kompetenčně orientované vzdělávání pro všechny

Pod anglickou zkratkou CBE (Competency-Based Education) se skrývá výuka, jejímž cílem je dospět ke konkrétním dovednostem. V tomto smyslu má jasnou spojitost s tvořivým myšlením. Ředitel Desire2Learn Terry Boyle je přesvědčen, že technologická transformace amerického školství dospěje v roce 2018 do takového stavu, že se CBE bude týkat všech žáků. Jedná se vlastně o implementaci postupů, které se již dnes používají ve virtuálním online prostředí (např. odznaky nebo mikrokredity). Posun od přímého řízení výuky k podpoře soustavného učení bez ohledu na místo a čas, zohledňujícího osobní zájem bude umožněn na datech založenou analýzou toho, co žák opravdu dělá.

Zavádění formálních programů digitálního občanství

Ředitelka vývoje Schoology Kellie Ady vyzdvihuje potřebu výchovy 1:1 vybavených žáků směrem k digitálnímu občanství, tedy ke schopnosti vnímat svou roli ve společnosti a převzít za její budoucí vývoj zodpovědnost.

Žáci získávají možnost volby a přebírají zodpovědnost

Podle ředitelky vzdělávací sekce Clayton Christensen Institute Julie Freeland Fisher se někteří učitelé zavádějící kombinované formy postupně propracovávají ke schopnosti výuku opravdu personalizovat, tj. úspěšně svěřují zodpovědnost za realizaci určitých technologiemi podporovaných aktivit žákům (např. převrácená třída). Pak je možné posunout celý výukový proces na vyšší úroveň. Nedokáže to každý – a hlavně, nejde to skokem.

Článek je dostupný na Metodickém portále RVP.CZ pod licencí CC BY-NC-ND.