YouthWiki: nová databáze pro podporu mladých

V prosinci Evropská Komise zahájila činnost nové online platformy s názvem YouthWiki.

Na adrese eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki/countries je k dispozici on-line encyklopedie, která poskytuje přehledné informace o národních systémech, politikách a aktivitách týkajících se podpory mladých lidí.
Cílem YouthWiki je zjednodušit evropskou spolupráci v oblasti mládeže. Platforma se týká všech osmi témat definovaných ve Strategii mládeže EU 2010 – 2018: zaměstnanost a podnikání mládeže; dobrovolnické aktivity; zdraví a zdravý životní styl; vzdělávání a odborná příprava; tvořivost a kultura; sociální začleňování; účast na společenském a politickém dění, mládež a svět.
V současné době jsou v databázi zveřejněny informace o 27 zemích. Informace budou každoročně aktualizovány. Hlavním zdrojem informací jsou oficiální dokumenty vytvořené orgány a institucemi v oblasti mládeže v jednotlivých zemích. Za Českou republiku zodpovídá za obsah Analytická sekce České rady dětí a mládeže, a to dle instrukcí a pokynů Evropské komise, hlavním autorem je Mgr. Jan Husák.