Aktualizovaná data o odborném vzdělávání a přípravě

Cedefop aktualizoval své statistické přehledy o odborném vzdělávání a přípravě, které přinášejí klíčová data o odborném vzdělávání, vzdělávání dospělých a dovednostech z různých zdrojů. Přehledy pomáhají lépe chápat a hodnotit vývoj odborného vzdělávání a přípravy v jednotlivých zemích. Primárně jsou vybírána data a indikátory týkající se cílů stanovených v rámci strategie Evropa 2020.

Aktualizované statistiky poukazují na zajímavé trendy na všech úrovních odborného vzdělávání. Téměř polovina žáků vyššího sekundárního vzdělávání v EU se v roce 2015 zapojila do odborného vzdělávání (ve srovnání s rokem 2013 je to o 1,7 procentního bodu méně). Programy vyššího sekundárního odborného vzdělávání navštěvuje méně dívek (42 %) než chlapců (52,4 %). Pouze 28,4 % žáků vyššího sekundárního odborného vzdělávání absolvovalo programy, které kombinují přípravu na pracovišti i ve škole. Vyšší podíl žáků (66,7%) má po úspěšném ukončení vzdělávání možnost začít studovat na terciární úrovni. Zpráva dokládá, že mladí absolventi odborného vzdělávání mají velmi dobrou výchozí pozici při hledání práce, průměrná míra zaměstnanosti v EU se pohybuje okolo 78,1 %. Právě absolventi odborného vzdělávání vykazují vyšší úspěšnost při hledání zaměstnání než žáci se všeobecným nebo základním vzděláním.
 
Zpráva konstatuje, že nestoupá míra dospělých, kteří by se chtěli dále vzdělávat. V roce 2016 se v EU vzdělávalo pouze 10,8 % dospělých. V zemích, jako jsou Dánsko, Finsko a Švédsko, je sice procento daleko vyšší, evropský průměr je však stále pod 15 %, které jsou stanoveny jako cíl. Většina dotázaných vnímá, že je účast na dalším vzdělávání přínosná: v průměru 83 % pracovníků napříč EU, kteří absolvovali další vzdělávání, souhlasilo s tvrzením, že absolvovaný kurz jim pomohl zlepšit kvalitu jejich práce. Mezi nezaměstnanými a dospělými s nízkým dosaženým vzděláním je však stále malé procento zájemců o další vzdělávání. U nezaměstnaných je to v průměru 9,6 %, u dospělých s nízkou úrovní dosaženého vzdělání pouze 4,2 %. Celkem 14 % dospělých pracovníků souhlasilo s tvrzením, že potřebují další vzdělání a přípravu, aby byli schopni dobře vykonávat svou práci.
 
Zprávy z jednotlivých zemí jsou dostupné zde.