Belgie pomáhá žákům s přestupem na střední školu

Žáci přecházející na střední školu se musejí vyrovnávat s velkým kvalitativním posunem. Propast mezi dvěma stupni vzdělání pomáhají vyrovnávat setkávání učitelů, podpůrné dokumenty i aktivity pro žáky.

Oproti poslednímu ročníku základní školy mívají belgičtí žáci na začátku střední školy horší výsledky z matematiky a francouzského jazyka a častěji také opakují ročník. Belgický čtvrtletník PROF se proto ve svém speciálu o přechodech žáků na střední školu[1] věnuje strategiím, jak tento kvalitativní skok zmírnit.
 
Povinnost zaobírat se touto problematikou ukládá i místní legislativa. Školy tak pořádají informativní setkání na konci základní školy, poskytují informace rodičům, organizují dny otevřených dveří na středních školách či tvoří nástroje pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. PROF přináší čtyři konkrétní případy podpůrných opatření a iniciativ z belgických škol.
 
Spolupráce učitelů
 
Ve Fosses-la-Ville utvořili pracovní skupinu učitelé posledních tříd základní školy a prvních ročníků střední školy. Společně prošli školením a zprostředkovávali si poznatky o dění na svém stupni. Žáci v posledním ročníku základní školy rovněž absolvují návštěvu v hodinách vybraných předmětů na střední škole v doprovodu tamních žáků.  
 
Zaměření na speciální vzdělávací potřeby
 
Belgická centra psychologické, lékařské a sociální podpory (CPMS) se ve městech Visé a Ath zaměřují na přechod žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pracovník centra na základě konzultace se žákem a jeho rodinou vytvoří před odchodem žáka ze základní školy záznam o jeho problémech a vzdělávacích potřebách, který je předán učitelům střední školy. Centra dále pořádají semináře pro učitele k problematice poruch učení, informativní a motivační setkání pro žáky posledních tříd základních škol či akce podporující profesní a občanskou orientaci.
 
Nástroj pro předávání informací
 
Ředitelé belgických soukromých škol ve spolupráci s centry CPMS vytvořili nástroj sloužící k předávání informací o žácích a jejich kompetencích mezi školami. Nástroj se zaměřuje na úspěchy, a nikoliv nedostatky, čímž se snaží bojovat proti nálepkování žáků. Střední škola tak obdrží objektivní, ověřený dokument, v němž jsou u každého žáka identifikovány personálně sociální kompetence, speciální potřeby a využívané prostředky podpory.
 
Sjednocování zkoušek
 
Problémy činí žákům po přechodu na střední školy zejména matematika a francouzský jazyk. Z toho důvodu je vyvíjena iniciativa ke sjednocování terminologie a obsahu výuky, ale i externích zkoušek[2] pro základní a střední školy.

 


[1] Pozn. red.: Belgičtí žáci přecházejí na střední školu svého výběru ve věku 12 let, po absolvování šestileté základní školy.

[2] Pozn. red.: Žáci absolvují společné externí zkoušky vedoucí k získání osvědčení na konci základní školy (CEB) a ve druhém ročníku (CE1D) a na konci střední školy (CESS).