Co si Evropané myslí o odborném vzdělávání

První průzkum veřejného mínění provedený agenturou Cedefop na téma odborného vzdělávání a přípravy, zahájený v roce 2016, poskytuje jedinečné údaje o skutečnosti, jak evropští občané vnímají atraktivitu a efektivitu odborného vzdělávání.

Většina Evropanů (71 %) ví, co je to odborné vzdělávání a příprava, dva ze tří (68 %) na něj mají pozitivní názor a téměř devět z deseti absolventů odborného vzdělání (87 %) je spokojeno se získanými dovednostmi potřebnými k výkonu jejich práce. Nejčastějším důvodem, proč si Evropané volí odborné vzdělávání, je nalezení práce. I toto mimo jiné vyplývá z výsledků průzkumu prezentovaných a analyzovaných na odborném workshopu v Soluni ve dnech 23. a 24. února. V rámci průzkumu bylo provedeno více než 35 000 osobních rozhovorů s občany členských států EU starších 15 let.
 
Hlavní pojmy zkoumané ve vztahu k odbornému vzdělávání a přípravě na úrovni vyššího sekundárního vzdělávání byly: povědomí a znalosti; atraktivita a přístup; spokojenost a zkušenosti; výsledky a efektivita. V rámci zkoumaných pojmů poskytuje průzkum vhled do oblastí, jako je stupeň využívání odborného vzdělávání a přípravy, co si pod ním lidé představují, jaké jsou názory na potřebné informace a poradenství, faktory ovlivňující výběr typu vzdělávání, spokojenost se získanými klíčovými kompetencemi, vnímání prostupnosti ve vzdělávacích systémech a role odborného vzdělávání ve společnosti, zkušenosti s nalezením zaměstnání po dokončení školy a mnoho dalších.
 
Ve svém závěrečném projevu na odborném semináři vysvětlila zástupkyně ředitele agentury Cedefop Mara Brugia, že „průzkum veřejného mínění není izolovaným projektem; analýza dat, zejména pak mikrodat, poskytne informační podporu a dá poznatky do souvislosti s dalšími aktivitami Cedefopu, mezi něž patří například projekt na téma měnícího se charakteru a úlohy odborného vzdělávání a přípravy v Evropě.“
 
Mara Brugia dále dodala, že „jeden dotazník pro všechny členské státy EU a osoby různého věku a sociálního stavu nemůže plně reflektovat veškeré významné skutečnosti. Důležité je však to, abychom si uvědomili rozdíly a porozuměli jim.“