Francouzští žáci systematicky plánují profesní budoucnost

Na rozhodování o své budoucí kariérní dráze nejsou francouzští středoškoláci sami. Získat informace a udělat promyšlenou volbu jejich dalšího studia, potažmo i profese jim pomáhají tři opatření kariérového poradenství.

Francouzský vzdělávací systém podporuje žáky středních škol v plánování jejich studijní a profesní dráhy. Od roku 2010 kombinuje tři vzájemně se prolínající přístupy: aktivní volbu povolání, tzv. „Parcours Avenir“ a personalizované doprovázení. V čem tato opatření spočívají?
 
Personalizované doprovázení je určené žákům středních škol ve všech třech vzdělávacích cestách – všeobecné, technologické i odborné. Je začleněno do žákovského rozvrhu a trvá 72 hodin ročně (tedy v průměru 2 hodiny týdně). Způsob organizace je v kompetenci školy a navrhuje ho učitelský sbor, který tak má možnost odpovídat na potřeby žáků. Hlavním cílem personalizovaného doprovázení je to, aby si žáci nejdříve zvykli na střední školu a následně se připravili na vysokoškolské vzdělávání. Obsah těchto hodin je obvykle přizpůsoben jednotlivým ročníkům. V prvním ročníku se personalizované doprovázení zaměřuje na to, aby žáci přivykli požadavkům střední školy, osvojili si středoškolské pracovní postupy a vytvořili si kariérní plán. V druhém ročníku posiluje kompetence žáků vyžadované v jedné ze tří vzdělávacích cest a pomáhá žákům s plánováním toho, co bude po maturitě. V posledním ročníku se věnuje specifickým aspektům vzdělávání v rámci konkrétní vzdělávací cesty tak, aby byli žáci připraveni na studium vysoké školy a byli schopni si zvolit profesní dráhu.
 
Na budoucí životní dráhu žáků se zaměřuje dlouhodobější opatření s názvem „Parcours Avenir“. Opatření je zakotveno ve Společném základě pro znalosti, kompetence a kulturu a v programech středních škol a je postaveno na individuálních potřebách žáka. Jeho záměrem je to, aby se žáci orientovali ve světě práce, ve vzdělávacích možnostech a vytvořili si plán pro vlastní vzdělávání a kariéru. Žák by měl být aktivním aktérem vlastní volby povolání. V tom ho „Parcours Avenir” podporuje tím, že mu dodává informace o různých zaměřeních vzdělávání či existujících řemeslech. „Parcours Avenir“ také představuje snahu vést dialog k tématu volby povolání uvnitř vzdělávací komunity a navazovat partnerství mezi zainteresovanými stranami na lokální úrovni. „Parcours Avenir“ tak může zahrnovat například návštěvy firem, skupinové projekty žáků (minifirmy) či akce věnované objevování světa práce. V rámci „Parcours Avenir“ jsou také žáci prvních ročníků odborných středních škol instruováni o světě práce během přípravného týdne, předtím než jdou na první stáž do reálného pracovního prostředí.
 
Aktivní volba povolání je opatření, které pomáhá žákům v posledním dvou letech studia na střední škole. Žáci jsou vedeni k tomu, aby si vytvořili svůj vzdělávací a kariérní plán, který může zahrnovat výběr navazujícího studia. Opatření spočívá v poradenství a doprovázení žáků jejich středními školami ve spolupráci s vysokými školami. Žáci například dostávají informace o obsahu vysokoškolských studijních oborů, míře úspěšnosti u zkoušek, možnostech přechodu mezi obory, profesním uplatnění, které jim slouží jako podklad pro promyšlenou volbu kariéry. Aktivní volba povolání zahrnuje také výměny mezi středními školami a vysokoškolskými zařízeními, pohovory s třídním učitelem v předposledním roce střední školy, přípravu plánu dalších studií žáka ve spolupráci s rodiči a třídním učitelem v posledním ročníku, třídní schůzku věnovanou volbě povolání žáků, ale i například posudek žáka ze strany vysoké školy.