Hodina filozofického bádání týdně stimuluje myšlení žáků

Na skotských základních školách proběhla evaluace programu „Myšlení skrze filozofii“. Přístup, který si neklade vysoké organizačně-finanční nároky, prokazatelně rozvíjí žáky po (meta)kognitivní, sociální i emoční stránce.

Podle skotského výzkumu z roku 2007 vede použití kooperativního filozofického bádání ve třídě k rozvoji kognitivních schopností, dovednosti kriticky myslet a přispívá k emocionálnímu a sociálnímu vývoji. Z toho důvodu je vhodné věnovat pozornost myšlení a interpersonálním dovednostem i při úpravách kurikula. Hypotézu potvrdilo čtyři roky trvající šetření prováděné na základních školách ve skotské správní oblasti Clackmannanshire. Část žáků zde absolvovala jednou týdně hodinu filozofického bádání v rámci programu „Myšlení skrze filozofii“. Během ní si měli žáci běžné třídy osvojit nezávislé myšlení a dovednost efektivně řešit problémy, a to zejména prostřednictvím práce s nejednoznačnými texty.
 
Ve standardizovaných testech kognitivních dovedností zaznamenala skupina žáků, která absolvovala hodinu filozofického bádání týdně, po uplynutí 16 měsíců zlepšení ve verbální, neverbální i kvantitativní oblasti a lepší skóre než na začátku měla i v testech autopercepce ve vztahu k vlastnímu učení a řešení problémů. Videonahrávky ukázaly, že žáci dovedli lépe argumentovat, učitelé používali více otevřených otázek a zvýšil se podíl aktivní participace žáků v hodině. Naopak kontrolní žákovská skupina, která hodiny filozofického bádání neměla, žádným vývojem těchto oblastí ve zkoumaném období neprošla.
 
Hodiny bádání pomohly žákům, podle jejich názoru, intenzivněji se účastnit diskuse ve třídě a rozvíjely jejich myšlení i sociální a emoční stránku. Šetření přineslo důkazy, že u nich došlo také ke zlepšení komunikačních dovedností, sebedůvěry a soustředění.
 
Výzkum ukázal, že k popsaným pozitivním výsledkům lze dojít i pouhou jednou hodinou týdně kooperativního filozofického bádání, a to i ve třídě s větším počtem žáků, jejíž učitel nemusí mít s metodou mnoho zkušeností. Opakované testování žáků s odstupem času rovněž prokázalo, že získané kognitivní schopnosti jsou trvalé i bez jejich dalšího posilování.