Jak přeměnit školy na učící se organizace? OECD nabízí praktickou příručku pro ředitele škol i učitele

Každý se musí neustále vzdělávat a učit. V 21. století to platí o žácích, studentech a dospělých stejně jako o učitelích i školách samotných.

Také školy by se měly změnit v „učící se organizace“, které – jak píše na blogu OECD Education Today Andreas Schleicher, ředitel direktorátu OECD pro vzdělávání a dovednosti – rychleji reagují na měnící se vnější podmínky, zahrnují do své vnitřní organizace inovace a zlepšují výsledky svých žáků.

Škola jako učící se organizace sice podle Schleichera získala silnou podporu a je intuitivně vnímána kladně, ale samotný koncept zatím nezažil žádný velký rozvoj ve výzkumu ani v praxi. Absence rozvoje částečně vychází z nedostatečné srozumitelnosti a společného pochopení pojmu učící se organizace. OECD nyní nabízí text, který má tuto problematiku osvětlit.

Pracovní materiál s názvem Co dělá školy učícími se organizacemi? (What makes a school a learning organisation?), který byl vypracován experty OECD a UNICEF, definuje model, který se skládá ze sedmi zastřešujících dimenzí, které ukazují, jak lze přeměnit školy na učící se organizace:

  1. Tvorba a sdílení vize, v jejímž centru stojí výuka všech žáků a studentů.

  2. Tvorba a podpora možností dalšího učení pro všechny pedagogické pracovníky.

  3. Podpora týmového učení a spolupráce mezi pedagogy.

  4. Vytvoření atmosféry založené na zvídavosti, inovacích a výzkumu.

  5. Včlenění systémů podporujících výměnu a shromažďování znalostí.

  6. Výuka, která využívá vnější prostředí a/nebo z něj vychází.

  7. Modelování a podpora dovedností potřebných k vedení.

 
Podle Schleichera má škola jako učící se organizace předpoklady změnit se a jednoduše se adaptovat na nové prostředí a podmínky pouze v případě, když se její členové naučí individuálně a dohromady realizovat svou vizi. Řada témat je společná všem sedmi dimenzím: důvěra, čas, technologie, společné přemýšlení. Přestože se některá z nich zdají být důležitější než ostatní, všechna čtyři ovlivňují celek.
 
Materiál shromažďuje podněty z různých zemí, například z Nizozemska, Anglie, Kanady, Rakouska nebo Brazílie. Celý text je možné stáhnout zde: https://www.oecd.org/edu/school/school-learning-organisation.pdf