NOVINKA Z CEDEFOPU: THE HANDBOOK

Evropská příručka pro definování, psaní a používání výsledků učení.

Cedefop, Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy, dnes publikoval Evropskou příručku pro definování, psaní a používání výsledků učení. Je určena všem jedincům a institucím, kteří se výsledky učení zabývají.

Cílem je, aby tato příručka sloužila jako základ a referenční bod pro spolupráci v této oblasti. Nabízí příklady využití výsledků učení a přehled dostupných materiálů.

Příručka - The handbook - zároveň podporuje dialog mezi světem práce a světem vzdělávání. Všichni aktéři a političtí činitelé v současné době souhlasí, že výsledky učení jsou potřebné a užitečné.