Nový přehled systémů odborného vzdělávání a přípravy v jednotlivých členských zemích

Cedefop vydal brožuru s názvem Spotlight on VET – 2018 compilation. Nalezneme zde schémata vzdělávacích systémů a stručný popis odborného vzdělávání a přípravy v jednotlivých členských zemích EU, na Islandu a v Norsku.

Evropské země sice sdílejí společné cíle a výzvy, ale jejich systémy odborného vzdělávání a přípravy jsou rozdílné. V jejich podobách se odráží tradice daných zemí a jejich socioekonomický kontext. Pouze díky informacím o hlavních rysech systémů odborného vzdělávání a přípravy můžeme porozumět tomu, jak se systémy vyvíjejí, a může dojít ke vzájemnému učení.
 
Tato publikace je určená všem, kteří chtějí získat rychlý přehled o hlavních rysech odborného vzdělávání a přípravy v jednotlivých evropských zemích. Schémata jasně ukazují, jaké místo v rámci vzdělávacího systému má odborné vzdělávání a příprava, přinášejí přehledné a stručné informace o vzdělávacích možnostech a cestách, typech a úrovních kvalifikací, typech programů, formách vzdělávání, o délce a poměru učení na pracovišti. Popisy vzdělávacích systémů a použitá terminologie by měly čtenářům umožnit porovnat systémy v jednotlivých zemích.
 
Publikaci mohou využít nejen političtí činitelé, sociální partneři, odborníci, vědečtí pracovníci, ale i poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy, učitelé, poradci, pracovníci, kteří validují nebo tvoří kvalifikace, ale i další zájemci, kteří se chtějí seznámit se systémy odborného vzdělávání a přípravy.