Nový školní rok nabízí 25 modernizovaných oborů

Prvního srpna začal v Německu oficiálně nový školní rok, v rámci kterého uzavřou statisíce mladých smlouvu o vyučení a započnou své odborné vzdělání. V tomto roce je nabízeno celkem 25 modernizovaných oborů vzdělávání.

„Moderní a efektivní vzdělávací systém je podmíněn kvalitou a aktuálností učebních řádů pro jednotlivé obory. Tempo, jakým je nutné modernizovat jednotlivé obory, se neustále zrychluje v důsledku technologického vývoje a digitalizace pracovního světa,“ zdůrazňuje pan Friedrich Hubert Esser, prezident Spolkového institutu pro odborné vzdělávání a přípravu (BIBB): „Zajišťování budoucí pracovní síly je klíčové pro úspěch německého hospodářství. V budoucnosti budou zapotřebí především pracovníci s vyššími kvalifikacemi. BIBB se bude i nadále snažit posilovat postavení odborného vzdělávání, tak, aby v soutěži o angažované budoucí pracovníky bylo schopné konkurovat vysokých školám a využívat naplno potenciál pracovní síly v Německu.“
 
1. srpna vstupují v platnost následující nové a modernizované učební řády:
Strojní mechanik
Výrobce přístrojů a nádrží a dalších průmyslových dutých výrobků
Chemik operátor
Brusič drahých kamenů
Elektronik pro automatizační techniku
Elektronik provozní techniky
Elektronik pro systémy infrastruktury a budovy
Elektronik pro přístroje a systémy
Elektronik pro informační a systémovou techniku
IT specialista
Technolog plochého skla
Průmyslový mechanik
Obchodník v oblasti informatiky
Elektronik informačních a telekomunikačních systémů
Obchodník v oblasti informačních a telekomunikačních systémů
Obchodník v oblasti e-komerce
Konstrukční mechanik
Tvůrce obuvi na míru
Mechatronik – mechanik seřizovač
Mechanik jemných nástrojů
Technolog kontroly při výrobě keramiky
Kameník a kamenosochař
Technolog výrobních procesů v oblasti kovů
Mechanik – nástrojář
Obráběč kovů
 
V současné době si mohou mladí lidé vybírat z 326 uznaných oborů v rámci duálního systému odborného vzdělávání.
 
Německý duální systém je pružný, což potvrzuje i skutečnost, že BIBB společně se zodpovědnými ministerstvy, sociálními partnery a osobami z podnikové praxe od roku 2008 přepracoval celkem 138 učebních řádů, aby odpovídaly současným ekonomickým, technologickým a společenským požadavkům. V minulém roce bylo aktualizováno celkem 12 oborů odborného vzdělávání. V rámci těchto oborů bylo uzavřeno v roce 2017 celkem 55 000 nových smluv o vyučení.
 
V současné době pracuje BIBB na modernizaci dalších oborů, mezi které patří mimo jiné stavitel varhan, malíř, lakýrník a technolog balicích materiálů.
 
V srpnu začne celkem 14 učňů svou pracovní kariéru přímo v institutu, který je sám vzdělavatelem. Se začátkem nového roku tak bude BIBB poskytovat odborné vzdělání celkem 35 učňům v 5 oborech: odborný pracovník v oblasti sociálního výzkumu a průzkumu trhu, odborný pracovník pro média a informační služby, informatik, obchodník v oblasti organizace akcí, obchodník v oblasti podnikového managementu.
 
Další informace o modernizovaných učebních řádech v roce 2018 jsou k dispozici na webových stránkách BIBB na www.bibb.de/neue-berufe.