Podpora motivujícího hodnocení jako součást rovných příležitostí ve vzdělávání

Síť vzdělávacích organizací CIDREE se ve své výroční publikaci zaměřila na téma rovných příležitostí ve vzdělávání. Finský příspěvek z této publikace představuje nové národní kurikulum, platící od srpna 2016, které rovné příležitosti akcentuje prostřednictvím přístupu k hodnocení žáků.

Finský vzdělávací systém je historicky založen na rovném přístupu ke vzdělání. Nově stanoveným cílem základního vzdělávání je maximálně podporovat učení každého žáka, k čemuž patří i poskytování motivující zpětné vazby.
 
Hodnocení nemá za cíl měřit výsledky žáků, ale podporovat jejich učení. Slouží k identifikování slabých míst v procesu učení žáka a jejich nápravě. Hodnocení by mělo mít kontinuální charakter, který se naplňuje poskytováním každodenní zpětné vazby za interakce učitele i žáka. Nové kurikulum také klade důraz na tvorbu školní kultury hodnocení a spolupráci mezi školou a domovem žáka. Zvláštní prostor je věnován i sebehodnocení žáka či vrstevnickému hodnocení.
 
Kritéria hodnocení vycházejí z cílů vzdělávání stanovených národním kurikulem, které si škola rozpracuje pro každý ročník. Tyto cíle zahrnují jak proces výuky na straně učitele, tak proces učení na straně žáka. Nové národní kurikulum kromě toho přináší rozdělení devíti let základního vzdělávání dvěma přechodovými body, které slouží k rozsáhlejšímu hodnocení žákova učení.