Předpokládaný vývoj trhu práce do roku 2030

Cedefop a nadace Eurofound (tripartitní agentura Evropské unie, která poskytuje přehled poznatků s cílem přispívat k rozvoji lepších sociálních, zaměstnaneckých a pracovních politik) zveřejnily společnou zprávu, která se týká předpovědi budoucích kvalifikačních potřeb.

Zpráva shrnuje výsledky nejnovějších prognóz a analýz obou institucí. Všechna data pro jednotlivé země jsou dostupná v přehledné podobě online na: http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/skills-forecast.
 
Růst HDP
 
Rok 2017 byl pátým rokem postupného oživování růstu HDP v Evropské unii. Předpokládá se, že mírný růst, v průměru kolem 1,8 %, bude pokračovat do roku 2020 u všech 28 členských zemí EU, ale i v Norsku, Švýcarsku a na Islandu. Od roku 2021 bude růst HDP pomalu klesat a bude se pohybovat kolem 1,4 %. 
 
Věk osob v produktivním věku
 
Věk osob v produktivním věku se bude nadále zvyšovat. V průměru lze očekávat mírný nárůst zaměstnanosti, v některých zemích však naopak dojde k jejímu poklesu. Sektor služeb bude tím nejsilnějším faktorem, který ovlivní nárůst zaměstnanosti mezi lety 2016 a 2030.
 
Polarizace trhu práce
 
Očekává se pokračující polarizace trhu práce. Zaměstnanost výraznou měrou poroste u pracovních pozic vyžadujících vysoce kvalifikovanou pracovní sílu (manažeři, odborníci) a méně pak u povolání, pro jejichž výkon jsou potřební málo kvalifikovaní pracovníci (například prodej, catering, péče, úklid a zajišťování ochrany a bezpečnosti budov). Ke ztrátám pracovních míst dojde podle předpovědi zejména u pracovníků se střední úrovní kvalifikací (pracovníci v zemědělství, úředníci). Analýza Eurofoundu potvrzuje tuto polarizaci trhu práce a zdůrazňuje, že v období do roku 2030 bude patrný posun k větší autonomii, bude docházet k většímu využívání informačních a komunikačních technologií a budou potřebné spíše sociální a intelektuální pracovní činnosti než rutinní a fyzické úkony.  
 
Nová pracovní místa
 
Počet pracovních pozic pro středně kvalifikované pracovníky poroste pouze pomalu nebo bude klesat v závislosti na zvyšující se automatizaci a přesunu výroby do zahraničí (offshoring). I zde budou zapotřebí nové pracovní síly, které nahradí pracovníky odcházející do důchodu. Míra náhrady pracovníků se bude každý rok pohybovat průměrně kolem 3,7 %. Nejvyšší míru nahrazování budeme moci zaznamenat v povoláních, ve kterých je vysoký podíl starších lidí – zemědělství, rybářství. Předpokládá se, že mezi lety 2016 a 2030 bude potřeba obsadit 158 milionů pracovních míst.
 
Využití a význam analýz předpovídajících budoucí vývoj
 
Před 10 lety vypracoval Cedefop svou první celoevropskou předpověď budoucích kvalifikačních potřeb. Díky zájmu a finanční podpoře Evropské komise mohl Cedefop vytvořit metodologii, která využívá jednotná data ze všech členských států. Předpovědi Cedefopu jsou velmi dobře známé a využívají je političtí činitelé, mezinárodní instituce, žurnalisté nebo analytici. Prognóza také inspirovala řadu států, aby zahájily nebo zlepšily své systémy předvídání kvalifikací a vývoje trhu práce.
 
Všechny budoucí trendy v jednotlivých zemích EU lze jednoduše vizualizovat v aplikaci dostupné na výše uvedeném odkazu.