Rámce dovedností myšlení: oblasti uplatnění

Studie analyzující rámce dovedností myšlení předkládá náměty k jejich možnému využití a pro různé účely doporučuje konkrétní nástroje.

Autoři studie Rámce dovedností myšlení pro žáky nad 16 let (2004) analyzovali a klasifikovali rámce dovedností myšlení a navrhli integrovaný rámec pro porozumění myšlení a učení vhodný pro žáky nad 16 let. Jedna z kapitol se také věnuje možnostem uplatnění těchto nástrojů.
 
Integrovaný rámec například autoři použili ke klasifikování cílů klíčových dovedností v národním kurikulu. Touto cestou lze zjistit, jaká důležitost je v kurikulárních dokumentech připisována různým typům žákovských dovedností: shromažďování informací, budování porozumění, produktivní myšlení, reflektivní myšlení a strategické řízení myšlení.
 
Rámce dovedností myšlení je možné využívat i v dalších oblastech:

  • Jejich nasazení při formulování učebních cílů a hodnoticích úkolů pomáhá zlepšit komunikaci ve vzdělávacím nebo výcvikovém kontextu i komunikaci s vnějším světem.

  • S jednotným jazykem vztahujícím se k myšlení a učení mohou interdisciplinárně pracovat humanitní i exaktní vědy zabývající se problematikou člověka.

  • Porozumění rámcům myšlení a učení by mělo prostupovat plánováním kurikula, a to včetně profesních a odborných kurzů (tj. u žáků ve věku nad 16 let).

  • Rámce se uplatní při vzdělávání učitelů a jejich profesním rozvoji: při reflektování jejich vlastního učení se i stylu vyučování.

  • Rámce také umožňují učitelům diskutovat v profesní komunitě o jejich pedagogických konceptech ve vztahu k teorii.

  • Z rámců mohou těžit i studenti, kteří si jejich prostřednictvím rozvinou vyspělé porozumění myšlení a učení.

  • Rámec pro porozumění myšlení a učení je také použitelný jako rešeršní a evaluační nástroj, který může vést k novému hodnocení psychologických a pedagogických aspektů vzdělávacího prostředí.

 
Studie nakonec doporučuje prostřednictvím vyčerpávajícího výčtu autorů rámce dovedností myšlení pro různé účely: pro všeobecné použití, pro tvorbu vzdělávání, pro vlastní vyučovací praxi, pro poradenství, pro hodnocení, ale i pro výzkum a evaluaci.