Rovné příležitosti k vyučení pro neslyšící studenty

Neslyšícím studentům a absolventům, kteří usilují o získání odpovídající kvalifikace, bude vytvořen lepší přístup k vyučení, díky změnám, které ve čtvrtek oznámilo britské ministerstvo školství.
 

Poprvé od zavedení vzdělávacího systému nebudou muset neslyšící učňové zapsaní do kurzů odborného vzdělávání skládat školní praktický test z angličtiny, který byl dosud povinnou součástí pro všechny účastníky. Neslyšící studenti, kterým se nedaří nebo nejsou schopni test vykonat, budou místo toho moci završovat vzdělávací programy složením alternativní zkoušky z britského znakového jazyka. Robert Halfon, náměstek pro dovednosti, řekl, že věří tomu, že změny umožní více lidem se vzdělávacím či tělesným znevýhodněním nalézt opěrný bod ve světě práce. „Tato jednoduchá změna umožní těm, jejichž prvním jazykem je britský znakový jazyk, naplno využít jejich potenciál,“ uvedl.  „Hodlám se zabývat odstraňováním bariér a postarat se tak o to, že lidé jakéhokoliv věku a původu dostanou příležitost prostřednictvím vyučení. Těším se na zavádění dalších podobných změn, které zajistí, aby vyučení bylo dostupné pro co možná nejvíce lidí.“
 
Přestože přes 1 000 neslyšících pod 25 let je každoročně zapsáno ve vládním učňovském systému, dobročinné organizace a aktivisté dlouho volali po flexibilnějších pravidlech, která by vyhovovala mladým uchazečům s tělesným nebo vzdělávacím handicapem. Brian Gale, ředitel pro strategii a kampaně v Národní společnosti pro neslyšící děti, rozhodnutí ocenil, s tím, že zajištění lepšího přístupu k vyučení bylo zásadní pro neslyšící, kteří hledají zaměstnání na plný úvazek: „Těší nás, že se vláda k těmto změnám zavázala, protože pro některé neslyšící mladé lidi bylo dokončení jejich kurzu velmi náročné.“ A dodává: „Britský znakový jazyk je naprosto odlišný jazyk, a tak je dostání takovému studijnímu standardu pro jeho uživatele daleko větší výzvou, než by bylo pro rodilého anglického mluvčího. Ozývali se nám rodiče neslyšících dětí, které si v průběhu vyučení vedly výborně, avšak toto je omezovalo, což jim pochopitelně připadalo nespravedlivé. Většina neslyšících mladých lidí přechází na odborné vzdělávání v 16 letech, přičemž vyučení je velmi potřebná cesta vedoucí k zaměstnání. Pro ty, jejichž prvním jazykem je britský znakový jazyk, tato prostá změna znamená, že mají opravdu rovné příležitosti pro dosažení svého potenciálu.“  Ke změnám dojde v dubnu.