Tipy, jak vnést digitální gramotnost do třídy

Karen Dikson na stránkách Open Education Europa zdůrazňuje roli učitele jako tvůrce učebního prostředí, nyní nejen ve třídě, ale i online.

Není pochyb o tom, že vaši žáci budou součástí digitální budoucnosti. Můžeme jen předpokládat, kam bude digitalizace směřovat, jisté je ovšem to, že bude všude. Vaši studenti by proto na takovou budoucnost měli být připraveni.
 
Digitální gramotnost je pro dnešní vzdělávání nezbytná a znamená schopnost využívat digitální nástroje k vyhledávání, hodnocení, využívání, sdílení a tvorbě obsahu. Až budou vaši žáci na vyšších stupních vzdělávání, budou při svém zkoumání muset využívat on-line zdroje. Bude se od nich očekávat, že budou psát texty, vytvářet multimediální prezentace a komunikovat v online prostředí. Tomu je máte učit.
 
Lektorka Monica Rogers vysvětluje: „Nové vzdělávací technologie se zavádějí denně. Učitelé mají při zavádění digitální výuky do tříd velkou podporu. Nástroje a zdroje jsou všude kolem, je třeba jen začít používat ty správné nástroje pro naše specifické potřeby“.
 

Pochopení role učitele jako tvůrce

Učitelé byli tvůrci učebního prostředí vždy. V době, kdy nepoužívali digitální nástroje, vytvářeli potřebné prostředí ve třídě pomocí různých vyučovacích metod. V dnešní době mají možnost vytvářet virtuální učební prostor a aktivity. Pro tento účel nemusíte navrhovat celé online kurzy. Můžete najít učební materiál online a své lekce navrhnout s použitím tohoto materiálu. Můžete také založit blog nebo webovou stránku pro třídu, kde budou vystaveny všechny projekty studentů. Tuto stránku můžete využít také k přidělování úkolů a povzbuzení k diskusi. Především je důležité naučit žáky, jak se dostat ke zdrojům informací a vytvářet příspěvky s komentáři. Zpozorujete-li, že někteří z nich mají potíže, věnujte jim více pozornosti, nedovolte, aby se cítili trapně, povzbuďte je, aby to zkoušeli dál.
 
Poskytnutí seznamu spolehlivých digitálních zdrojů
 
Internet je plný užitečných informací, které mohou studentům pomoci v učení. Na druhé straně je však také zaplněný nerelevantním obsahem, který je rozptyluje. Vaším hlavním cílem je žáky naučit, jak internet používat zodpovědně.
 
Pro začátečníky vytvořte seznam hodnotných vzdělávacích webů. Ty mohou poskytnout základ, který studenti prozkoumají. Seznam by měl být pravidelně aktualizován. Kromě toho každodenně sdílejte odkazy na užitečný obsah. Můžete to dělat přes blog či webové stránky, ale ještě lepší je to prostřednictvím speciální eduClipper platformy. Tento nástroj je podobný nástroji Pinterest a je pro třídu bezpečný. Pokud se studenti naučí tuto platformu používat, budou mít přístup ke sdíleným zdrojům a budou moci prozkoumat i další obsah. Až si studenti začnou vytvářet a organizovat své vlastní platformy, budete vědět, že jste na správné cestě k digitální gramotnosti.
 
Naučte žáky, jak používat sociální média
 
Sociální média mají mezi pedagogy často špatnou pověst. Tuto záležitost je ovšem možné vidět z více stran. Pokud je váš student již používá, můžete mu poskytnout rady, jak platformy používat efektivně a bezpečně. Poraďte studentům, co mohou a nemohou sdílet, a naučte je, aby byli opatrní při komunikaci s cizími osobami.
 
Facebookové skupiny jsou výborné. Můžete mít jednu uzavřenou pro vaši třídu, kde můžete sdílet aktualizace, připomenutí a oznámení. Můžete zahajovat diskuse a udržovat učební proces aktivní i mimo třídu.
 
Jak a kdy používat digitální nástroje ve třídě? Je to na vás. Důležité je stále se držet předepsaného kurikula. Pro zavádění digitální gramotnosti můžete najít čas kdykoli. Dobrá věc je, že tyto aktivity můžete absolvovat mimo třídu a analyzovat reakci studentů na každou novou metodu, kterou implementujete. Budete vědět, co se jim líbí a nelíbí, takže je možné najít přístup, který bude vhodný pro každého.