Finský program proti šikaně pomáhá i těm nejohroženějším žákům

Finský národní program proti šikaně je jedním z nejefektivnějších programů svého druhu na světě. Kalifornská univerzita v Los Angeles ve své studii potvrzuje jeho výhody pro žáky, kteří bývají často postihováni šikanou.

Program proti šikaně KiVa byl vyvinut na Univerzitě v Turku (Finsko) a je založen na výzkumu šikany ve školách. Jeho cílem je prevence proti šikaně, vypořádávání se s případy probíhající šikany a průběžné monitorování situace. Aby mohly školy šikaně mezi žáky předcházet, nabízí jim program speciální vyučovací hodiny či online hry. Individuální pozornost je pak věnována již odehrávajícím se případům šikany: pracuje se jednak s aktéry šikany, jednak s ostatními žáky, kteří by měli aktivně pomáhat šikanu ukončit. Aktivity programu KiVa, jež zahrnují mimo jiné hraní rolí a počítačové simulace, se tak snaží v žácích kultivovat empatii a schopnost najít nejvhodnější způsoby, jak zasáhnout, pokud se stanou svědky šikany.
 
Program již v minulosti pomohl snížit míru šikany ve finských školách. Jeho účinnost potvrzují mnohé studie. Jednou z nich je studie z roku 2016 realizovaná Kalifornskou univerzitou v Los Angeles, která se zaměřila na vliv programu na duševní zdraví žáků nejčastěji postihovaných šikanou.
 
Výzkumu se zúčastnilo na 7 000 žáků čtvrtých až šestých tříd v 77 finských základních školách. Zatímco 39 škol bojovalo se šikanou s pomocí programu KiVa, žáci zbývajících 38 kontrolních škol byli k problematice šikany pouze vybaveni informacemi. Srovnání na konci výzkumu ukázalo, že u škol s programem KiVa (po devíti měsících od jeho zavedení) byla pravděpodobnost, že bude žák šikanován, 1,5–2krát nižší než u kontrolních škol.
 
Ačkoliv z programu KiVa těžili všichni žáci zkoumaných tříd, výzkumníci ho vyhodnotili jako obzvláště prospěšný pro duševní zdraví nejčastěji šikanovaných žáků ze šestých tříd. Program jim totiž pomohl získat pozitivnější vnímání školního prostředí, zvýšit sebevědomí i zbavit se deprese. Podle studie dokázal program například významně zmírnit depresi u 4 % žáků šestých tříd, kteří byli šikanováni na týdenní bázi, a dovedl zlepšit sebehodnocení u 15 % žáků šestých tříd, kteří byli šikanováni na měsíční bázi. Program KiVa je zároveň výjimečný tím, že pomáhá žákům nejčastěji postiženým šikanou již prostřednictvím výcviku přihlížejících spolužáků.
 
V současné době je program KiVa zavedený ve většině finských základních škol a má status národního programu proti šikaně. Zároveň ho využívají a testují i školy ve státech po celém světě, včetně těch evropských.
 
K programu KiVa viz: http://www.kivaprogram.net