Herontwerptool: nástroj k tvorbě kurikula

Nizozemský nástroj usnadňuje tvorbu školních vzdělávacích programů a sleduje jejich návaznost na strukturu profesních kvalifikací.

Herontwerptool je nástroj, který slouží k navrhování a úpravě školních vzdělávacích programů. Jedná se o jednu z komerčních aplikací vytvořenou ve spolupráci s nizozemskou výzkumně vzdělávací organizací CINOP. Nástroj je navázán na nizozemskou strukturu kvalifikací a na referenční rámce všeobecně vzdělávacích předmětů (nizozemský jazyk, matematika, cizí jazyk, kariéra a občanství). Umožňuje tedy sledovat, do jaké míry se vzdělávací činnosti – ať vlastní vyučování, nebo ověřování znalostí a dovedností žáků – překrývají s obsahem kvalifikací a všeobecně vzdělávacích rámců.
 
Učitelské týmy si mohou vizualizovat soulad školního vzdělávacího programu, v módu vyučování nebo ověřování, s kvalifikacemi či referenčními rámci a porovnávat navržený vzdělávací program s legislativou předepsanými hodinovými dotacemi. Zároveň mají kontrolu nad distribucí vyučovacího času a nastavováním limitů pro jednotlivé linie vyučování: pro praktické vyučování, teoretické vyučování či volitelné moduly. Prostřednictvím aplikace je také možné vytvářet reporty a sdílet návrh školního vzdělávacího programu s kolegy nebo veřejností. Nástroj kromě toho umožňuje individualizaci vzdělávacího modelu, např. rozšíření rámců daných legislativou či rozdělení školního roku do vlastních časových úseků, a podporuje různé pedagogické přístupy, například modulární či projektové vyučování.