MathemaTIC: individualizované prostředí pro výuku matematiky

Síť vzdělávacích organizací CIDREE se ve své výroční publikaci zaměřila na téma rovných příležitostí ve vzdělávání. Lucemburský příspěvek z této publikace představuje digitální prostředí MathemaTIC, které má podpořit a individualizovat výuku matematiky v heterogenních, mnohojazyčných třídách.

Studie ukazují, že matematické vzdělávání je závislé na vyučovacím jazyku a že lepší výsledky mají žáci, kteří se učí ve své mateřštině. Proto Lucembursko, jehož vzdělávací systém navštěvují žáci z různých jazykových prostředí, spustilo v roce 2015 projekt k překonání (nejen) jazykové bariéry při výuce matematiky.
 
Digitální prostředí MathemaTIC bylo vytvořeno na míru lucemburskému kurikulu a zároveň se přizpůsobuje možnostem žáka prostřednictvím vstupního diagnostického testu a postupného odemykání úloh. Ty je možné řešit intuitivně, prostředí však nabízí i zdroje informací v různých jazycích. Žák v průběhu práce dostává zpětnou vazbu v reálném čase a tipy přizpůsobené svým individuálním potřebám. Učitel má možnost postup žáků sledovat online a přizpůsobit podle něj svou výuku.
 
Pilotáž, která proběhla v minulém roce, byla cílena na žáky 5. a 6. tříd na 40 základních školách. Ačkoliv je projekt stále teprve v začátcích, prvotní reakce ze strany škol i žáků byly pozitivní. MathemaTIC tak aspiruje na zmenšení vzdělávacích a sociálních nerovností žáků, snížení předčasných odchodů ze škol a ukazuje jednu z možných cest inkluzivního vzdělávání.