Na britské střední školy zamíří více odborníků z praxe

Ve Velké Británii byl zahájen program, jehož cílem je zvýšit počet odborníků ze světa práce, kteří by jako učitelé na částečný nebo celý úvazek předávali odborné dovednosti žákům na středních školách (college).

Dvouletá iniciativa s názvem Taking teaching further má za cíl posílit vztahy mezi světem vzdělávání a průmyslem. V rámci programu bude možné čerpat 5 milionů britských liber. Prostředky jsou určeny nejen na kurzy a mentoring pro celkem 150 budoucích učitelů, ale také na podporu inovativních projektů realizovaných poskytovateli vzdělávání nebo přímo podniky.
 
V centru programu jsou odborníci, kteří pracují v následujících oborech: dětská péče a vzdělávání, stavebnictví, výroba, IT a další STEM obory, tedy obory využívající vědu (Science), technologie (Technology), strojírenství (Engineering) a matematiku (Mathematic). Tyto obory jsou s ohledem na potřeby britské ekonomiky považovány za prioritní. Zároveň jsou to obory, které budou od roku 2020 nabízeny v rámci podpory technického vzdělávání v programech s názvem T level. Jedná se o studium, které nabízí kvalitní technicky zaměřené programy pro žáky od 16 do 19 let. Mladí lidé si tak budou moci vybrat mezi všeobecným (A level) a technickým vzděláváním (T level) na stejné úrovni vzdělávání – obě úrovně, T i A level, jsou na úrovni 3 britského Národního rámce kvalifikací. První tři technicky zaměřené programy nabízející obory zaměřené na IT, stavebnictví, vzdělávání a péči o dítě v rámci T level bude poskytovat více než 50 středních škol, další obory vstoupí v platnost později.
 
Program naplňuje vize Plánu rozvoje dovedností u žáků starších 16 let (Post-16 skills plan) a Průmyslové strategie (Industrial strategy). Oba tyto vládní dokumenty zdůrazňují potřebu zapojení zaměstnavatelů do odborného vzdělávání a přípravy. Odborníci z praxe mají nejaktuálnější dovednosti, znají nové technologie, postupy a vybavení využívané v jednotlivých sektorech. Jejich zapojení tedy zaručí, že žáci, kteří absolvují technické vzdělání v rámci T level, získají dovednosti, znalosti a metody odpovídající potřebám trhu práce.
 
Program nejen zajistí dostatečný počet učitelů s aktuálními zkušenostmi z oblasti světa práce, kteří budou moci vést vzdělávací programy T level, zároveň zlepší podmínky, postupy a strategie pro nábor možných spolupracovníků z řad odborníků. Důraz je kladen i na zefektivnění spolupráce a partnerství mezi světem práce a vzdělávacím sektorem. Bude financováno až 40 inovativních projektů zaměřených na partnerství mezi středními školami a průmyslem nebo na rozvoj a aktualizaci dovedností u stávajících učitelů. Učitelé budou mít možnost získat přístup k zařízení a vybavení, které je využíváno v podnicích. Zároveň by mělo docházet k vysílání odborníků z praxe na střední školy. Pouze díky užší spolupráci se podaří zmenšit bariéry, které zabraňují náboru nových učitelů. Odborníci pracující v průmyslu lépe poznají sektor vzdělávání a dojde k většímu zviditelnění učitelské profese.
 
Program byl navržen ve spolupráci s Asociací středních škol (Association of Colleges) a Nadací pro vzdělávání a odbornou přípravu (Education and Training Foundation), která bude celý program řídit.