Nový online nástroj podporující prevenci a řešení předčasných odchodů ze vzdělávání

Cedefop zahájil provoz nového online nástroje na prevenci a řešení problémů spojených s předčasnými odchody ze vzdělávání. Soubor nástrojů byl oficiálně spuštěn na Fóru o politice vzdělávání organizovaném Cedefopem v Soluni ve dnech 16.–17. 5. 2017.

Celoevropský soubor nástrojů (The Europe-wide toolkit) poskytuje praktické poradenství, tipy, příklady dobré praxe, včetně popisu jejich hlavních úspěchů a rychlých zlepšení („quick wins“). Nalezneme zde tak řadu jednoduchých aktivit, které je relativně snadné realizovat. Balíček nástrojů mohou v rámci svých aktivit využívat tvůrci politik, odborníci pracující na příslušných ministerstvech, odborné školy, firmy a podniky, poradenská zařízení, veřejné služby zaměstnanosti, zařízení sociálních služeb, mládežnické organizace. Všechny dostupné nástroje vycházejí z osvědčených postupů a metod realizovaných v rámci odborného vzdělávání, které přispívají k tomu, aby mladí lidé získali kvalifikaci na úrovni vyššího středního vzdělávání. Online balíček také nabízí tvůrcům politik nástroj pro sebereflexi a dva plány hodnocení (jeden pro tvůrce politik a jeden pro poskytovatele odborného vzdělávání). Ty lze využít při monitorování a hodnocení jednotlivých realizovaných politik a postupů.
 
Soubor nástrojů se týká tří základních oblastí a napomáhá:

  • identifikovat žáky, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání nebo kteří již ze vzdělávání odešli;

  • efektivně zasáhnout, aby žáci zůstali nebo se vrátili ke vzdělávání;

  • vyhodnotit realizovaná opatření.

 
Účastníci fóra, mezi kterými byli zástupci zemí Evropské unie, Ruska, Turecka a mezinárodních organizací, včetně Světové banky, OECD a soutěže WorldSkills (Světové dovednosti), měli možnost otestovat soubor nástrojů a poskytnout zpětnou vazbu. Antonio Ranieri, vedoucí oddělení pro vzdělávání a zaměstnatelnost v Cedefopu, prohlásil, že snížení předčasných odchodů ze vzdělávání je z hlediska nákladů nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem, jak snížit počet lidí s nízkou kvalifikací.
Mara Brugia, zástupce ředitele Cedefopu, zdůraznila, že ačkoliv se zdá, že se podaří dosáhnout cíle Evropské unie snížit do roku 2020 míru předčasných odchodů na méně než 10 %, „je téma předčasných odchodů stále důležité a je potřeba vědět, jaké politiky by mohly být v daném regionu a v konkrétním národním kontextu efektivní.“ Paní Brugia dále zmínila, že „výsledky výzkumů nám poskytly řadu informací, jak může odborné vzdělávání pomoci prolomit začarovaný kruh předčasných odchodů, nezaměstnanosti a sociálního vyloučení.“ Expertka Cedefopu Irene Psifidou, která organizovala fórum a podílela se na tvorbě online balíčku nástrojů, řekla: „nyní máme důkazy a nástroje, které posílí odborné vzdělávání tak, aby se mohlo stát klíčovým pro řešení otázky předčasných odchodů ze vzdělávání.“  
 
James Calleja, ředitel Cedefopu, ve své závěrečné řeči zdůraznil, že odborné vzdělávání musí přestat být pouhou alternativou a musí se stát první volbou, zároveň vyzdvihl důležitost lidského faktoru v boji proti předčasných odchodům ze vzdělávání: „Musíme si umět za předčasnými odchody představit reálné osoby a některým zemím se to již podařilo.“ Zároveň dodal: „Aktivita přišla zezdola, aby pomohla primárně těm, kteří jsou dole. Nový soubor nástrojů Cedefopu může být účinnou zbraní při hledání řešení, jak nabídnout mladým lidem možnosti plně využít svůj potenciál.“