Pernille Ripp: o potřebě skoncovat s domácími úkoly

Jak plnohodnotně vzdělávat a nemuset zadávat domácí úkoly? Americká učitelka Pernille Ripp představuje pohled na domácí úkoly optikou pomalého učení.

Pernille Ripp je americká učitelka dánského původu, která prostřednictvím svého blogu šíří inovativní pedagogické myšlenky. Kromě budování čtenářských a písemných kompetencí žáků se zabývá také tématem známkování žáků, odměn a trestů ve škole, domácích úkolů, individualizovaného učení, žákovského sebehodnocení či školního prostředí a klimatu.
Prezentované přístupy k vyučování odrážejí principy tzv. pomalého učení, které se zaměřuje na to důležité, nezatěžuje žáky nadměrným množstvím činností a hlavně poskytuje dostatečný čas pro jejich učení. 
S pomalým učením souvisí i příspěvek s názvem „O potřebě skoncovat s domácími úkoly“. Pernille Ripp v něm popisuje svůj přístup k domácím úkolům, který spočívá v jejich nezadávání. Americká učitelka vychází z myšlenky, že k procvičení učiva, posilování samostatnosti žáků a dovednosti organizovat si čas je mnohem výhodnější využít školní vyučování než zadávat práci na doma.
Jak nezadávat úkoly a zároveň zajistit, že se žáci vše naučí? Pernille Ripp nabízí několik tipů ze své praxe:

  • Na začátku každého roku uzavře učitel se žáky dohodu. Pokud žáci přislíbí během vyučování pilně pracovat, nebudou dostávat domácí úkoly. Opatření vede žáky k intenzivní práci a k lepšímu využívání času během výuky.

  • V souladu s myšlenkou pomalého učení je třeba celkově zpomalit tempo vyučování a omezit činnosti požadované po žácích na ty nejdůležitější. Zároveň je pro žáky i učitele výhodnější pracovat na rozsáhlejších, dlouhodobých projektech než se rozptylovat velkým množstvím malých.

  • Čas ve třídě je zasvěcen intenzivní práci žáků, a je tedy žádoucí minimalizovat všechny prostoje. Například k úvodní dohodě patří i to, že žáci mají vždy připravené pomůcky. Na straně učitele je vhodné omezit ústní předávání instrukcí a využít místo toho vizualizační nástroje.

  • Plánování termínů projektů se odehrává s ohledem na probíhající činnosti v jiných předmětech, např. prostřednictvím online sdíleného kalendáře. Kvalita práce žáků se zvýší, pokud nebudou přetíženi vlivem kolidujících termínů. 

  • Učení žáků napomáhá i spirálovitě koncipovaná výuka, kdy je možné se k danému učivu v cyklech vracet.

  • Nakonec je potřeba neustále obnovovat dohodu, kterou se žáci zavazují k tvrdé práci během vyučování a učitel zase k efektivní práci s časem, který je vyhrazen k výuce.

 
Výsledkem nezadávání úkolů je podle Pernille Ripp zjištění, že aby se žáci kvalitně vzdělávali, domácí úkoly nepotřebují. Podstatné je poskytnout jim dostatek času na učení ve škole a jeho efektivní využití.