Školy by měly učit řešit problémy

Jak zajistit dostatek technických absolventů? Školy by se měly zaměřovat méně na předměty a více na výuku dovedností spojených s řešením problémů, uvádí inženýrská studie.

Královská akademie inženýrství (Royal Academy of Engineering) tvrdí, že zaměření na „hravé experimentování“ by mohlo stimulovat učení ve všech britských školách. Mohlo by také podnítit nadšení pro inženýrství a pomoci „překonat náš současný nedostatek pracovníků v této oblasti“, dodává.
 
Náměstci si přejí, aby Spojené království bylo světovou jedničkou v přírodovědných, technických, inženýrských a matematických předmětech (angl. zkr. STEM). Spoluautor studie profesor Bill Lucas z Winchesterské univerzity ovšem říká, že k tomu, aby se podpořil zájem o inženýrství, musejí školy přehodnotit způsob, jakým vyučují. 
 
Studie rovněž nabádá profesionály z oblasti inženýrství, aby věnovali část svého času práci se žáky a učiteli na školách. „Je to otevřená výzva pro pracovníky z oblasti inženýrství po celém světě, aby se zapojili do vzdělávání,“ říká profesor Lucas, ředitel winchesterského Centra pro autentické učení (Centre for Real-World Learning).
 
PILOTNÍ PROJEKTY
 
Doktor Rhys Morgan, ředitel pro inženýrství a vzdělávání v Královské akademii inženýrství, uvedl, že nedostatek kvalifikovaných pracovníků v inženýrství je ve Spojeném království dobře znám a že návrh studie „přepracovat zásadně“ kurikulum pomůže čelit výzvám v podobě zvyšování úrovní dovedností ve Spojeném království.
 
Autoři studie zkoumali výsledky tří pilotních projektů, které se snažily propojit svět vzdělávání a inženýrství. Tyto projekty běžely v Anglii a Skotsku v letech 2014‒2016 na 33 školách a jednom zařízení dalšího vzdělávání a zahrnovaly 3 000 žáků a 84 učitelů. Jejich cílem bylo podpořit žákovské „návyky mysli“[1] pro oblast inženýrství, přičemž učitelé byli nabádáni k tomu, aby ustoupili do pozadí a umožnili dětem experimentovat a dělat chyby.
 
Jednalo se o tyto tři projekty:

  • Thinking like an Engineer, projekt vedený Winchesterskou univerzitou, který podporoval žáky v práci napříč oblastmi přírodních věd, matematiky, práce s počítačem, technologie konstrukce a umění.  

  • Tinker Tailor Robot Pi, projekt Manchesterské univerzity, který vedl žáky ke kutilství se snadno dostupnými materiály v hodinách technologie konstrukce, přírodních věd a práce s počítačem.

  • Primary Engineer, projekt podporovaný Svazem strojních inženýrů (Institution of Mechanical Engineers) a Strathclydskou univerzitou, který pomáhal učitelům v Glasgow a Východním Ayrshiru zahrnout inženýrství do jejich vyučování.

 
Žáci byli povzbuzováni k tomu, aby upravovali dané materiály a v duchu si představovali výsledky své práce.  Některým zpočátku přišlo těžké opakovaně pracovat na projektech, které se nepovedly; někteří učitelé bojovali s tím, že museli ustoupit do pozadí a dovolit žákům při práci chybovat. Výzkumníci však zaznamenali zlepšení ve schopnostech žáků vypořádávat se s otevřenými otázkami a nacházet kreativní řešení. Učitelé se zase více otevřeli žákovským nápadům.
 
Studie celkově zjistila pozitivní posun nejen v přírodních vědách a matematice, ale i v uměleckých schopnostech, komunikačních dovednostech a sebedůvěře žáků. Z toho vyplývá potřeba:

  • další podpory a výcviku pro učitele při zavádění inženýrství do kurikula,

  • dalšího výzkumu k tvorbě kurikula zaměřeného na inženýrství,

  • dalšího zvážení, jak nejlépe zapojit profesionály z oblasti inženýrství do vzdělávání.

 
Skotská náměstkyně pro další vzdělávání, vysokoškolské vzdělávání a vědu, Shirley-Anne Somerville souhlasí, že výuka předmětů STEM může zlepšit čtenářskou a matematickou gramotnost a sebedůvěru žáků a zároveň poskytnout užitečné profesní dovednosti. Řekla, že skotská vláda vydá později v tomto roce finální verzi „komplexní a ambiciózní“ strategie, která podpoří výuku předmětů STEM.
 
Mluvčí anglického ministerstva školství uvedl, že vláda investuje 76 milionů liber do výcviku dalších 2 500 učitelů v klíčových předmětech a do rozvíjení dovedností těch stávajících. Řekl také, že změny ve zkouškách GCSE[2] a A-level[3] společně s investicemi do technického vzdělávání a lepšího kariérního poradenství rovněž zajistí podporu žáků v „nepostradatelných předmětech STEM“ i celkový zájem o ně.
 
 

 


[1] Pozn. překl.: Pojem, v originále „habits of mind“, se váže k vyučovací metodě rozvíjející schopnost efektivního řešení problémů.

[2] Pozn. překl.: General Certificate of Secondary Education, vysvědčení udělované v Anglii a Walesu na základě zkoušek z různých předmětů, které žáci skládají během sekundárního vzdělávání (většinou v 16 letech).

[3] Pozn. překl.: A-level jsou zkoušky zakončující britské středoškolské vzdělání a umožňující vstup na vysokou školu.