Ranní komunitní kruhy: jak prospívají řízení třídy

Americké Morning Meetings mají za cíl budovat pozitivní klima ve třídě. Jak je uplatňovat na základních a středních školách a přitom neobětovat cenný čas vyučování, vysvětluje Laura Thomas, která působí na Antioch University New England (Antioch Center for School Renewal). Článek vyšel na portálu Edutopia.

Žáci shromáždění v kruhu spolu s učitelem komentují novinky, počasí, důležité události včerejšího dne i ty nadcházející, mluví o tom, jak se na začátku dne cítí. Je to skoro všudypřítomný prvek na základních školách v Americe, nazývaný „morning meetings“ – ranní komunitní kruhy. Umožňují nastavení vstřícného a důvěrného prostředí třídy, a zároveň připravují půdu pro den plný učení.
 
Stejně jako žáci základní školy potřebují třídní kolektiv založený na soudržnosti a důvěře i středoškoláci. Článek Laury Thomas popisuje, jak mohou ranní komunitní kruhy fungovat a jak jejich přínosy na základní škole aplikovat způsobem, který by podpořil třídy vyšších ročníků – jak po rozvojové, tak po organizační stránce.
 
Jak ranní komunitní kruhy fungují
 
Při shromáždění žáků na začátku školního roku se nejprve projeví jejich bezprostřední potřeba zjišťovat nové informace, jména nových spolužáků a učitelů, sdělovat si zážitky z prázdnin, mluvit o svých současných zájmech, ale také o tom, jaký je učitel a jaká bude třída. Žáci jsou zvědavi na to, jestli budou sedět se spolužáky, které mají rádi a kteří mají rádi je. Následně se začínají vzájemně lépe poznávat a potřebují se naučit, jak vzájemně komunikovat, jaké jsou předpokládané normy a postupy jednání. Učí se spolupracovat, ale učí se i to, jak si vzájemně nepřekážet při směřování ke společnému cíli. S osvojováním dovednosti týmové spolupráce přecházejí ke kooperaci – spojují své úsilí k dosažení úspěchu všech členů skupiny. V každé této fázi se mohou objevit konflikty i úspěchy a žáci si postupně budují důvěru, nezbytnou pro posun na další úroveň.
 
Ranní komunitní kruhy na základní a střední škole
 
Co mohou učitelé na střední škole udělat pro to, aby se zaměřili na vědomé formování a rozvíjení učící se komunity a přitom tomu neobětovali cenný čas vyučování? Je třeba si uvědomit, že žáci podávají lepší výkon, mají-li pocit bezpečí, podpory a přijetí ve třídě. Čas věnovaný budování třídního kolektivu se dvojnásobně vrátí v podobě menšího množství problémového chování a lepšího zapojení žáků do výuky.
 
Poznávání: Používejte jména. Ujistěte se, že znáte jména svých žáků a že oni vzájemně znají svá jména. Občas se zděšením zjišťujeme, že děti, které léta sedí vedle sebe, neznají jména svých spolužáků. Vyžadujte, aby se žáci při vzájemné komunikaci oslovovali vlastními jmény.
Požádejte žáky, aby na otevřené pobídnutí reagovali stručnou informací o nich samotných, některých novinkách nebo o názoru na konkrétní téma, o kterém mohou diskutovat se spolužákem. Udělejte malou sázku (např. oblíbená kapela, nejhorší film, plán na přežití zombie apokalypsy). Postarejte se o to, abyste na otázky odpovídali také – dovolte žákům, aby vás poznali.
Utvářejte třídní kulturu zavedením určité tradice, jíž se vaše třída bude lišit od ostatních. Může to být například zdravení žáků u dveří podáváním ruky, napsání vtipné otázky na tabuli na začátku hodiny, humorná výzdoba třídy.
Postarejte se o to, aby žáci věděli, že je máte rádi. Vytvořte takové prostředí, kde bude jeden druhého poznávat prostřednictvím (vhodného) humoru.
 
Komunikace: Věnujte čas tomu, abyste vysvětlili, co si představujete pod kvalitní diskusí (nebo ještě lépe, dospějte k tomu jako třída). Vytvořte schéma budování důvěry s uvedením specifických očekávání toho, jak to vypadá a zní, když lidé komunikují efektivně, a využijte toto schéma k vyhodnocení kvality komunikačního procesu při prozkoumání vyučovací látky během prvních dnů ve třídě. 
Nabídněte zpětnou vazbu o tom, co vidíte a slyšíte. O zpětnou vazbu byste mohli požádat také žáky – zvažte natáčení třídy během práce a následné promítnutí nahrávky, aby mohli žáci vyhledat dobré příklady kvalitního komunikačního procesu.
 
Spolupráce: Můžete posílit dovednosti ke spolupráci identifikováním toho, co kvalitní spolupráce obnáší. Následně požádejte žáky, aby to předvedli, a společně reflektujte proces a výsledky.
 
Kooperace: Ve chvíli, kdy se třída dostane do fáze kooperace, je vaším úkolem její udržování. Použijte např. google class, abyste udělali rychlý průzkum na začátku hodiny, soustřeďte se na téma dne – může to být vážné téma, ale nemusí. Požádejte žáky, aby poskytli zpětnou vazbu v souvislosti s plněním domácího úkolu, aby vyprávěli o tom, jak postupovali při řešení projektu, nebo komentovali výsledek důležitého zápasu z předchozího večera.
 
Co když dojde k rozporům? Mějte na vědomí, že i děti, stejně jako my, chtějí mít pocit bezpečí a přejí si být přijaty. Pamatují si, pokud byly dříve zklamány – učiteli a spolužáky. Spolužáci si musejí jejich důvěru zasloužit a učitelé jim v tom mají pomoct. Znamená to, stanovit jasná očekávání ve smyslu chování ve třídě, včetně reakce na shazování a nepříjemná slova. Taková slova jsou předzvěstí další úrovně ve vývoji skupiny. Dívejte se na ně jako takové – nebojte se konfliktu a odmítněte děti omlouvat. Zůstanete-li důslední, budete-li trvat na plnění pravidel chování a zachováte-li smysl pro humor, úspěch se podle Laury Thomas dostaví.