Rumunsko: cesty vzdělávání učitelů v pedagogice jenského plánu

Rumunský Institut pedagogických věd porovnává nizozemský a místní přístup ke vzdělávání učitelů v alternativním směru tzv. jenského plánu.

Jenský plán je jeden ze šesti alternativních pedagogických směrů, které Rumunsko uznává na národní úrovni. Článek rumunského Institutu pedagogických věd seznamuje se způsobem, jakým jsou rumunští učitelé připravováni pro tuto alternativu, a porovnává ho s podmínkami v Nizozemsku.
 
Pedagogika jenského plánu klade důraz na zážitkové učení, rozvoj žáka, na budování komunity a spolupráce a na orientaci v prostředí coby zdroji učení. Své místo zde má také posilování kritického myšlení a zaměření na hodnoty a hledání smyslu lidského života. Jedním z charakteristických znaků je věková heterogenita skupin, která stimuluje sociální učení žáků.
 
Rumunsko koncipovalo jenský plán výhradně pro předškolní vzdělávání, zatímco v Nizozemsku je určen základním školám (žákům ve věku 4‒10 let). Obě země umožňují učitelům působit v jenském školství pod podmínkou, že absolvovali příslušný výcvik. Rumunští učitelé se v této oblasti mohou vzdělávat již přes dvacet let, a to prostřednictvím specializovaného kurzu dalšího vzdělávání. Ten se skládá z několika modulů, odráží principy prezentovaného směru a jeho těžiště spočívá v průběžném aplikování získaných poznatků do výuky. Nizozemsko má v alternativních směrech, včetně jenského plánu, mnohem delší tradici. Z toho důvodu se zde nachází více specializovaných vzdělávacích institucí, a tedy i více jejich absolventů. Výcvik umožňující nizozemským učitelům působit v jenském školství zajišťují autorizované instituce v rámci dalšího vzdělávání. Specializovaný kurz trvající 2‒3 roky je prakticky zaměřen a jeho absolventi získávají diplom uznávaný ministerstvem školství. Kromě toho nabízejí některé vzdělávací instituce jeho předstupeň v podobě orientačního kurzu. Pro průběh všech nizozemských kurzů je charakteristické, že si jejich účastníci vedou a průběžně doplňují osobní portfolio.